Nemzetközi megállapodások és az EU külügyi hatáskörei

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikke

EUMSZ 4. cikk

EUMSZ 207. cikk

EUMSZ 216. cikk

MI EZEKNEK A CIKKEKNEK A CÉLJA?

Ezek a cikkek teremtik meg az EU jogi hatásköreit a nemzetközi megállapodások megtárgyalása és megkötése tekintetében, valamint hatásköreit az ilyen – kizárólagos vagy megosztott – megállapodások létrehozására.

FŐBB PONTOK

Nemzetközi megállapodások (egyezmények és szerződések)

Az EU külügyi hatáskörei

Kizárólagos hatáskör és megosztott hatáskör

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 3. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 51. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 4. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 51–52. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Ötödik rész – Az Unió külső tevékenysége – II. cím – Közös kereskedelempolitika – 207. cikk (az EKSz. korábbi 133. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 140–141. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Ötödik rész – Az Unió külső tevékenysége – V. cím – Nemzetközi megállapodások – 216. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 144. o.)

utolsó frissítés 08.04.2020