A Lisszaboni Szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Intézményi változások

Az Európai Parlament

Az Európai Tanács

Az uniós országok állam- vagy kormányfőiből áll, ezáltal nagyobb folytonosságot és koherenciát biztosít az EU-nak. Hivatalosan olyan uniós intézményként ismerik el, amely meghatározza az EU általános politika irányait és prioritásait.

Többségi szavazattal elnököt választ egyszer meghosszabbítható 30 hónapos mandátumra, amely felváltja a korábbi 6 hónapos egymást váltó elnökséget.

A Tanács

Jogszabályok elfogadásakor új többségi szavazási szabályokat alkalmaz. A többségi szavazáshoz legalább az uniós országok 55%-ának szavazatára van szükség, akik az EU lakosságának legalább 65%-át képviselik. Egy javaslat blokkolásához legalább 4 országnak ellene kell szavaznia.

Ülései, amikor azokon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskozik és szavaz, nyilvánosak.

Az Európai Bizottság

A Bizottság elnöke:

Az Európai Unió Bírósága

Illetékessége kiterjed az uniós politika valamennyi területére, kivéve a közös kül- és biztonságpolitikát.

Az Európai Központi Bank (EKB)

Az EKB-t mostantól hivatalosan is uniós intézményként ismerik el azzal, hogy szerepel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 13. cikkének felsorolásában.

Közös kül- és biztonságpolitika

A szerződés:

Egyéb változások

Uniós politikák

A korábbi pilléres szerkezetet felváltja a hatáskörök új megosztása:

A demokrácia megerősítése

A szerződés:

Kilépés az EU-ból

A szerződés első alkalommal rendelkezik hivatalos eljárásról arra az esetre, ha egy uniós ország ki akarna lépni az EU-ból (az EUSZ 50. cikke – lásd a következő összefoglalót: az 50. cikk alkalmazására vonatkozó tárgyalások az Egyesült Királysággal (1)).

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződést 2007. december 13-án írták alá, és 2009. december 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Lisszaboni Szerződést nagyban az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ihlette. Az alkotmány célja az volt, hogy egy egységes szöveggel az EU alapító szerződéseinek helyébe lépjen. Az alkotmányt 2004. október 29-én, Rómában írták alá. Ahhoz, hogy hatályba lépjen, az alkotmányt mind a (abban az időpontban) 27 uniós országnak meg kellett erősítenie (17 erősítette meg). Franciaországban és Hollandiában 2005-ben a népszavazáson azonban elutasították.

A Lisszaboni Szerződés ezzel szemben módosítja a szerződéseket, úgy, ahogy azt az Amszterdami és a Nizzai Szerződések tették. Az alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben terezett intézményi és politikai reformok többsége a Lisszaboni Szerződésben is megtalálható.

KULCSFOGALMAK

Demokratikus egyenlőség: az EU-nak tiszteletben kell tartania a polgárai egyenlőségére vonatkozó elvet, akiknek egyenlő figyelmet kell kapniuk intézményeitől, szerveitől, hivatalaitól és ügynökségeitől (az EUSZ 9. cikke).
Képviseleti demokrácia: az uniós polgárokat közvetlenül képviseli uniós szinten az Európai Parlament.
Részvételi demokrácia: az uniós polgárok jogosultak részt venni az uniós döntésekben és kapcsolatba lépni az uniós intézményekkel, például párbeszéd útján olyan civil társadalmi szervezetek segítségével, amelyeknek tagjai.

FŐ DOKUMENTUM

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá (HL C 306., 2007.12.17., 1–271. o.)

utolsó frissítés 15.12.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.