Jogalkotási eljárások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 289. cikke

MI A CÉLJA AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 289. CIKKÉNEK?

Megreformálja az EU korábbi döntéshozatali folyamatát, ezáltal megerősíti azon képességét, hogy döntéseket és intézkedéseket hozzon.

FŐBB PONTOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 289. cikke a törvényalkotási eljárás 2 típusával foglalkozik:

Rendes jogalkotási eljárás

Különleges jogalkotási eljárás

A különleges jogalkotási eljárások, amint arra a megnevezésük is utal, kivételt képeznek a rendes jogalkotási eljárás alól. Ezeket egyes érzékenyebb szakpolitikai területeken alkalmazzák. A rendes jogalkotási eljárástól eltérően az EUMSZ nem ad pontos leírást a különleges jogalkotási eljárásokra vonatkozóan. Ezek szabályai ezért eseti alapon kerülnek meghatározásra a szerződés azon cikkeiben, amelyek meghatározzák végrehajtásuk feltételeit.

A különleges jogalkotási eljárás keretében gyakorlatilag a Tanács a kizárólagos törvényalkotó. A Parlament egyszerűen csak kapcsolódik az eljáráshoz. Szerepe ezért az adott esettől függően konzultációra (például az EUMSZ 89. cikke értelmében a határon átnyúló rendőri műveletek vonatkozásában) vagy egyetértésre (például az EUMSZ 86. cikke értelmében az Európai Ügyészség vonatkozásában) korlátozódik.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész: Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím: Intézményi rendelkezések – 2. fejezet: Az Unió jogi aktusai, az elfogadásukra vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések – 1. szakasz: Az Unió jogi aktusai (289. cikk) (HL C 202, 2016.6.7., 172. o)

utolsó frissítés 11.10.2017