Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke

Az Európai Unióról szóló szerződés 36. cikke

MI AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK A FELADATA?

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő) felel az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP), valamint közös biztonság- és védelempolitikájának (KBVP) összehangolásáért és érvényesítéséért. A főképviselő egyúttal az Európai Bizottság egyik alelnöke, és e minőségben ő felel az EU általános külső tevékenységei következetességének biztosításáért.

FŐBB PONTOK

Kinevezés

Felelősségek

Az Európai Külügyi Szolgálat

HÁTTÉR

A főképviselő tisztségének alapját az Európai Unióról szóló szerződés 18. és 27. cikke képezik. Az 1999. évi Amszterdami Szerződés hozta létre a tisztséget, noha akkoriban a külpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok teljesítésén a külkapcsolatokért felelős európai biztossal osztozott. A 2009. évi Lisszaboni Szerződés kiterjesztette a főképviselő feladatkörét, és a Bizottság alelnöki tisztségével is felruházta a főképviselőt, mégpedig azzal a céllal, hogy lehetővé tegye számára az EU még fokozottabb képviseletét a külpolitikai célkitűzések tekintetében.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 18. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 26–27. o.)

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – V. cím – Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések – 2. fejezet – A közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések – 1. szakasz – Közös rendelkezések – 36. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 35–36. o.)

utolsó frissítés 09.01.2020