Az Európai Bizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke

Az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 244. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 245. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 246. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 247. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 248. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 249. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 250. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

MI A SZERZŐDÉS E CIKKEINEK A CÉLJA?

A Szerződés e cikkei meghatározzák az Európai Bizottságnak, az Unió végrehajtó szervének feladatkörét összetételét, hatásköreit, kinevezési eljárásait és működését.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

1. Új jogszabályjavaslatokat tesz – a Bizottság az egyetlen uniós intézmény, amely hivatalosan jogszabályokat terjeszt elő, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács fogad el.

2. Igazgatja az uniós szakpolitikákat és szétosztja az uniós forrásokat – a Bizottság a Tanáccsal és a Parlamenttel közösen meghatározza a kiadási prioritásokat, illetve összeállítja és végrehajtja az éves költségvetést.

3. Érvényesíti az uniós jogot – a Bizottság az Európai Unió Bíróságával közösen biztosítja, hogy az uniós jogot valamennyi uniós országban megfelelően alkalmazzák.

4. Nemzetközi szinten képviseli az Uniót – a nemzetközi testületetekben (mint a Kereskedelmi Világszervezet – WTO) felszólal valamennyi uniós ország nevében.

Összetétel

Az elnök

Kinevezés

Áttekintő táblázat

Az Európai Unióról szóló szerződés

17.

A Bizottság feladatköre és összetétele; a Bizottság elnökének kinevezése és hatáskörei

Az Európai Unióról szóló szerződés

18.

A főképviselő/első alelnök kinevezése és hatáskörei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

244., 245., 246., 247., 248., 249., 250.

A Bizottság működése

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 17. és 18. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 26–27. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 1. fejezet – Az intézmények – 4. szakasz – A Bizottság – 244. , 245., 246., 247., 248., 249. és 250. cikk (HL C 202, 2016.6.7., 155–157. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Tanács 2013/272/EU határozata (2013. május 22.) az Európai Bizottság tagjainak számáról (HL L 165., 2013.6.18., 98. o.)

utolsó frissítés 11.10.2017