Az EU és Svájc közötti kereskedelmi megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és Svájc között

2840/72/EGK rendelet az Európai Gazdasági Közösség és Svájc közötti megállapodás megkötéséről

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

A megállapodás fő céljai a következők:

A vámjellegű és nem vámjellegű intézkedések eltörlése

Versenyszabályok

Mindkét fél köteles betartani az erőfölénnyel való visszaélést, a kartelleket és monopóliumokat tiltó versenyszabályokat, valamint az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.

Vegyes bizottság

A megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely mindkét fél tagjaiból áll. A bizottság:

HATÁLYBALÉPÉS

A megállapodás 1973. január 1-jén lépett hatályba. A megállapodáshoz később több jegyzőkönyvet csatoltak.

HÁTTÉR

Az EU és Svájc közötti politikai kapcsolatokat több mint 100 „kétoldalú” megállapodás szabályozza, amelyek a témakörök széles körét ölelik fel, ideértve a kutatást és innovációt, a schengeni övezetet, a menekültügyi politikát és a kölcsönös elismerést.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

Megállapodás a Svájci Államszövetség és az Európai Gazdasági Közösség között (HL L 300., 1972.12.31., 189–280. o.)

A megállapodás későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2840/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről, és a végrehajtására vonatkozó rendelkezések elfogadásáról, továbbá az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodásnak Liechtensteini Hercegségre való érvényességéről szóló kiegészítő megállapodás megkötéséről (HL L 300., 1972.12.31., 188. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 53., 2008.2.27., 5–17. o.)

Megállapodás az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 52–79. o.)

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 23., 2005.1.26., 19–48. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről (HL L 114., 2002.4.30., 369–429. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Keretmegállapodás az Európai Közösségek és a Svájci Államszövetség között létrejött tudományos és műszaki együttműködésről (HL L 313., 1985.11.22., 6–8. o.)

utolsó frissítés 10.09.2020