A földrajzi jelzések védelme — a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövege

(EU) 2019/1754 határozat — az EU-nak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

(EU) 2019/1753 rendelet az EU-nak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről

MI A GENFI SZÖVEG, A HATÁROZAT ÉS A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Lisszaboni Megállapodás

A Genfi Szöveg

2019/1754/EU határozat

Uniós szabályok

A rendelet megállapítja az EU Genfi Szöveg alapján fennálló jogait és kötelezettségeit szabályozó szabályokat. A rendelet értelmében:

A rendelet különösen a következőkkel foglalkozik:

MIKORTÓL HATÁLYOS A GENFI SZÖVEG, A HATÁROZAT ÉS A RENDELET?

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Földrajzi jelzések (FJ): olyan termékekre vonatkoznak, amelyek egy adott földrajzi területről származnak, és amelyek vonatkozásában egy adott minőség, hírnév vagy egyéb tulajdonságok a földrajzi származáshoz kapcsolódik.
Eredetmegjelölések (EM): olyan földrajzi megnevezések, amelyek jelzik a termék származását, valamint az adott helyhez kapcsolódó megkülönböztető és elismert minőségét.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövege (HL L 271., 2019.10.24., 15–29. o.)

A Tanács (EU) 2019/1754 határozata (2019. október 7.) az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról (HL L 271., 2019.10.24., 12–14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1753 rendelete (2019. október 23.) az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről (HL L 271., 2019.10.24., 1–11. o.)

utolsó frissítés 18.05.2020