Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről

88/540/EGK határozat az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezmény és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Általános kötelezettségként a feleknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az emberi egészség és a környezet védelmére olyan káros hatásokkal szemben, amelyek az ózonréteget módosító vagy annak módosításával fenyegető emberi tevékenységből erednek vagy eredhetnek. Különösen a releváns tudományos és műszaki megfontolások alapján a feleknek:

Azok az ózonréteggel kapcsolatos kutatások és tudományos értékelések, amelyekben a felek közvetlenül vagy az illetékes nemzetközi testületeken keresztül érintettek, a következőkre összpontosítanak:

Ezen kívül a felek kötelesek:

A Felek konferenciája (amelyen minden aláíró ország képviselve van és egy szavazattal rendelkezik):

Négy évvel azt követően, hogy hatályba lépett, bármely fél felmondhatja az egyezményt. Ez egy évvel később válik hatályossá.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ EGYEZMÉNY ÉS HATÁROZAT?

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Ózonréteg: a légköri ózonréteg a planetáris határ felett.
Felek: az egyezményt ratifikáló országok.

FŐ DOKUMENTUMOK

Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről (HL L 297., 1988.10.31., 10-20. o.)

A Tanács 88/540/EGK határozata (1988. október 14.) az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezmény és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 297., 1988.10.31., 8–9. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról (HL L 286., 2009.10.31., 1–30. o.)

A 1005/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Montreali jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról — Az Európai Gazdasági Közösség nyilatkozata (HL L 297., 1988.10.31., 21–28. o.)

A Tanács 82/795/EGK határozata (1982. november 15.) a környezetben található fluorozott-klórozott szénhidrogénekkel kapcsolatos óvintézkedések egységes szerkezetbe foglalásáról (HL L 329., 1982.11.25., 29–30. o.)

A Tanács 80/372/EGK határozata (1980. március 26.) a környezetben található fluorozott-klórozott szénhidrogénekről (HL L 90., 1980.4.3., 45. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195–230. o.)

utolsó frissítés 12.12.2019