Az egyszer használatos műanyag termékek betiltása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/904 irányelv egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az egyszer használatos műanyagok egészben vagy részben műanyagból és általában egyszeri vagy rövid idejű használatra készülnek, mielőtt eldobnák őket.

Piaci korlátozások (tiltások)

Az irányelv értelmében betiltandó műanyag termékek többek között a következők:

A fogyasztás csökkentése

A műanyag palackok szelektív gyűjtése és a formatervezésükre vonatkozó követelmények

Kötelező jelölés

Bizonyos forgalomban kapható, eldobható műanyag termékeket vagy azok csomagolását látható, jól olvasható és letörölhetetlen jelöléssel kell ellátni:

Ezeknek a címkéknek a következőkről kell tájékoztatniuk a fogyasztókat:

Kiterjesztett gyártói felelősség

Az irányelv magában foglalja a „szennyező fizet” elvét. A gyártóknak kell viselniük a következők költségeit:

A nedves törlőkendők és a léggömbök esetében ezek a kötelezettségek a gyűjtési költségek kivételével lesznek érvényesek.

Az uniós országok továbbá kötelesek:

Figyelemfelkeltés

Az uniós országoknak továbbá meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országokban 2021. július 3-ig kell törvénybe foglalni. A piaci korlátozások és a termékek megjelölésére vonatkozó szabályok 2021. július 3-án, a palackok formatervezésére vonatkozó követelmények pedig 2024. július 3-án lépnek érvénybe. A kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó intézkedések 2024. december 31-én lépnek érvénybe.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve (2019. június 5.) egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről (HL L 155., 2019.6.12., 1–19. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

A 2008/98/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 16.09.2019