A könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2017/1151 rendelet – a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet kiegészítéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet:

FŐBB PONTOK

Az uniós típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények

Jelentkezés uniós típusjóváhagyásra

Gyártásmegfelelőség

A gyártónak ellenőriznie kell annak biztosítása érdekében, hogy a gyártó által előállított összes jármű megfeleljen a kibocsátási határértékeknek.

Használat közbeni megfelelőség

Ellenőrizni kell, hogy a megfelelően karbantartott és használt járművek élettartamuk során betartsák a határértékeket, amelyek a következők::

Kibocsátáscsökkentő berendezések

Az OBD és a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetősége

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2017. július 27. óta van hatályban.

HÁTTÉR

Áttekintés: Kibocsátások a gépjárműiparban (Európai Bizottság).

KULCSFOGALMAK

Típusjóváhagyás: az az eljárás, amellyel a bizonyítják, hogy a termék megfelel a szabályozási és műszaki követelményeknek.
Hatástalanító berendezések: szándékos változtatások a kibocsátásszabályozó rendszerben, amelyek célja a hatékonyság mesterséges csökkentése a jármű szokásos használata esetén.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1–643. o.)

Az (EU) 2017/1151 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1–16. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.10.2019