Az Unió költségvetésére vonatkozó új pénzügyi szabályok (költségvetési rendelet)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az új EU-s költségvetési rendelet:

Éves költségvetési határidők

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az új szabályok többsége 2018. augusztus 2. óta hatályos. Az esetleges kivételek a rendelet 282. cikkében találhatók.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Postafiókcégek: gyakran üzleti tevékenység nélküli vagy nagyon alacsony tőkével rendelkező vállalatok. Habár ezek a társasági típusok nem feltétlenül jogellenesek, a postafiókcégeket néha adókijátszás, adókikerülés, pénzmosás, illetve egy konkrét cél, mint pl. névtelenség elérése céljára használják.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozatok: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (első olvasat) – A jogalkotási aktus elfogadása (HL C 267I., 2018.7.30., 1–3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 22.03.2019