Vagyon befagyasztása és elkobzása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/1805 rendelet –– a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről

MI E RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja, hogy megkönnyítse a bűncselekményből származó vagyonok határokon átnyúló visszaszerzését, és hatékonyabb legyen az EU-ban a jogtalanul szerzett pénzeszközök befagyasztása és elkobzása.

A rendelet részét képezi annak a cselekvési tervnek, amelyet az Európai Bizottság dolgozott ki, hogy megerősítse a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. A rendelet hozzájárul a biztonsági unió beteljesedéséhez, mivel gondoskodik arról, hogy a bűnözőket megfosszák a vagyonuktól.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint egy uniós ország elismeri és végrehajtja – saját területén – a befagyasztási intézkedéseket* és az elkobzási intézkedéseket*, amelyeket egy másik uniós ország rendelt el, bűnügyi eljárás lefolytatásának a keretében.

Jellemzők

A rendelet a következő kulcsfontosságú jellemzőkkel bír.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2020. december 19-én lép hatályba.

HÁTTÉR

A rendelet hozzájárulása az EU-n belüli, bűnügyekkel kapcsolatos rendőrségi és igazságügyi együttműködés már létező jogszabályaihoz tartalmazza a következőket:

További információk:

KULCSFOGALMAK

Befagyasztási intézkedés: olyan határozat, amelyet egy kibocsátó hatóság ad ki vagy érvényesít, olyan vagyontárgy lerombolásának, átalakításának, eltávolításának, átadásának vagy elidegenítésének megakadályozása érdekében, amelyet az a hatóság el kíván kobozni.
Elkobzási intézkedés: olyan végső büntetés vagy intézkedés, amelyet bíróság rendel el valamilyen bűncselekmény kapcsán, ami az adott vagyontárgy végleges elvételét jelenti, egy személytől vagy egy cégtől.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1805 rendelete (2018. november 14.) a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről (HL L 303., 2018.11.28., 1-38. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1–8. o.)

Az (EU) 2016/1919 irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti változatba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1–20. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében (COM(2016) 230 final, 2016.4.20.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1-11. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról (COM(2016) 50 final, 2016.2.2.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39-50. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változat

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1–12. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1–10. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1-7. o.)

A Tanács 2006/783/IB kerethatározata (2006. október 6.) a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 328., 2006.11.24., 59-78. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változat

A Tanács 2003/577/IB kerethatározata (2003. július 22.) a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról (HL L 196., 2003.8.2., 45-55. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1-36. o.)

utolsó frissítés 11.02.2019