Uniós korlátozó intézkedések a vegyi fegyverek elterjedése és használata ellen

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(KKBP) 2018/1544 határozat – a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

(EU) 2018/1542 rendelet – a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

MI A RENDELET ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

Együttesen, a határozat (amelyet az uniós közös kül- és biztonságpolitika kontextusában fogadtak el) és a rendelet (amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 215. cikke alapján fogadtak el) az uniós szankciók új „tematikus” rendszerét vezeti be, hogy szembeszálljon a vegyi fegyverek* felhasználásával és terjedésével.

FŐBB PONTOK

(KKBP) 2018/1544 határozat

A határozat előírja, hogy az EU országai megakadályozzák a területükre történő beutazást vagy átutazást azon célszemélyek és szervezetek számára, akik vagy amelyek közvetlenül felelősek a vegyi fegyverek fejlesztéséért és használatáért, valamint azok számára, akik pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak, és azok számára, akik segítséget nyújtanak nekik, bátorítják őket vagy velük kapcsolatban állnak.

Néhány kivétel megengedett, így például:

Az uniós országoknak be kell fagyasztaniuk mindazokat a pénzeszközöket és gazdasági forrásokat*, amelyek a célszemélyekhez vagy szervezetekhez tartoznak, azok birtokában vagy ellenőrzése alatt vannak. Kivételképpen ezeknek a pénzeszközöknek egy részénél engedélyezhetik a kiadás, ha például arra a következők miatt van szükség:

Ezekben az esetekben az uniós országoknak értesíteniük kell a többi uniós országot és az Európai Bizottságot.

A Tanács felelősségi körébe tartozik a határozat mellékletében szereplő célszemélyek és szervezetek listájának kiállítása és annak módosítása. A Tanács egyhangú döntést hoz, akár egy uniós ország, akár az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által benyújtott javaslat alapján.

A Tanács ezután közli döntését közvetlenül a célszemély(ek)kel vagy a szervezettel (szervezetekkel), akár közvetlenül (ha a címük ismert), akár közvetve, hirdetmény közzétételével.

(EU) 2018/1542 rendelet

A rendelet:

A pénzügyi vagy hitelintézetek, amelyek harmadik felek által a felsorolt egyének vagy testület számlájára átutalt pénzeszközöket kapnak, a befagyasztott számlákon jóváírhatják, de az ilyen számlákhoz hozzáadott bármilyen növekmény is befagyasztásra kerül. Az intézménynek haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot minden ilyen ügyletről.

A pénzeszközök és a gazdasági források befagyasztása vagy a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának jóhiszemű megtagadása azon az alapon, hogy az ilyen intézkedés ezzel a rendelettel összhangban van, nem feltétlenül eredményez bármiféle felelősséget az azt végrehajtó személy vagy testület, illetve annak igazgatói vagy alkalmazottai számára, kivéve, ha bizonyítást nyert, hogy a pénzeszközök és a gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása hanyagság következtében történt.

Tilos minden olyan, tudatos vagy szándékos bekapcsolódás a tevékenységek során, amely az intézkedéseket megkerüli (utazási tilalom és / vagy eszközbefagyasztás).

A rendelet a következőkre vonatkozik:

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT ÉS A RENDELET?

A határozat és a rendelet 2018. október 16. óta hatályos.

HÁTTÉR

A korlátozó intézkedések vagy szankciók új rendszerét az EU 2018. október 15-én fogadta el az Európai Tanács 2018. júniusi következtetéseinek nyomán, amelyek arra szólítottak fel, hogy a lehető legrövidebb időn belül be kell vezetni a korlátozó intézkedések új uniós rendszerét, a vegyi fegyverek használatának és elterjedésének kezelésére vonatkozóan.

Az új rendszer szerinti első szankciókat 2019 januárjában vezették be, ami a határozat és a rendelet módosítását eredményezte (lásd „Kapcsolódó dokumentumok”).

KULCSFOGALMAK

Vegyi fegyverek: a Vegyifegyver-egyezmény (CWC) által meghatározott vegyi fegyverek együttesen és külön-külön a következők:

a) a mérgező vegyi anyagok és prekurzoraik, kivéve, amikor azokat ezen Egyezmény által nem tiltott célokra kívánják felhasználni, mindaddig, amíg azok típusai és mennyiségei az ilyen célokkal összhangban vannak;

b) lőszerek és eszközök, amelyeket kifejezetten az a) pontban meghatározott toxikus vegyi anyagok mérgező tulajdonságai által okozott halál vagy egyéb kár okozására terveztek, és amelyeket az ilyen lőszerek és eszközök alkalmazásával szabadítanak fel;

c) minden olyan berendezést, amelyet kifejezetten a b) albekezdésben meghatározott lőszerek és eszközök alkalmazásával kapcsolatos használatra terveztek.

Gazdasági források: bármilyen eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan, amely nem pénzeszköz, de pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások beszerzésére felhasználható.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács (KKBP) 2018/1544 határozata (2018. október 15.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről (HL L 259., 2018.10.16., 25–30. o.)

A (KKBP) 2018/1544 tanácsi határozat későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács (EU) 2018/1542 rendelete (2018. október 15.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről (HL L 259., 2018.10.16., 12–21. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változat

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2019/84 végrehajtási rendelete (2019. január 21.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2018/1542 rendelet végrehajtásáról (HL L 18I., 2019.1.21., 1–3. o.)

A Tanács (KKBP) 2019/86 határozata (2019. január 21.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozat módosításáról (HL L 18I., 2019.1.21., 10–12. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Ötödik rész – Az Unió külső tevékenysége – IV. cím – Korlátozó intézkedések – 215. cikk (az EKSz. korábbi 301. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 144. o.)

utolsó frissítés 05.04.2019