A szakmák szabályozására vonatkozó arányossági teszt

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/958 irányelv – a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja az uniós országok által, az új szakmai szabályozások elfogadását vagy a meglévő szakmai szabályozások módosítását megelőzően elvégzendő arányossági értékelésekre vonatkozó szabályokat.

Célja, hogy:

FŐBB PONTOK

Szabályozott szakmák

Közérdek

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy bármely új vagy módosító szabályozás indokolt és arányos jellegű legyen az Európai Unió Bírósága által elismert, következőkhöz hasonló közérdekű célkitűzések tekintetében:

Az új intézkedések előzetes értékelése és utólagos nyomon követése

Az uniós országok kötelesek:

Értékelés

Az értékelést:

Arányosság

Az uniós országok az új és módosító szabályozás arányosságának értékelésekor kötelesek figyelembe venni a Bíróság által megállapított számos arányossági követelményt, többek között a következőket:

Átláthatóság

Az új szabályozások bevezetését megelőzően az uniós országok kötelesek:

Az arányosság indokait a szabályozott szakmák adatbázisábannyilvántartásba kell venni, továbbá azt nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2018. július 29. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2020. július 30-ig kell átültetni.

HÁTTÉR

Ez az irányelv a „szolgáltatásokra irányuló csomag” részét képezi, amelynek célja, hogy megkönnyítse a vállalkozások és szakemberek számára az uniós fogyasztók számára történő szolgáltatásnyújtást. A 2017. január 10-én közzétett csomag két további jogalkotási javaslatot tartalmaz:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/958 irányelve (2018. június 28.) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről (HL L 173., 2018.7.9., 25–34. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.)

A 2005/36/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 10.10.2018