A gépjárművek és pótkocsijaik uniós jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/858 rendelet – a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

Típusjóváhagyás és vizsgálat a gépkocsi forgalomba hozatala előtt

A gépkocsik ellenőrzése a piacon

Felügyelet

Gyártók

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2020. szeptember 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

Az uniós típusjóváhagyási irányelv közvetlenül alkalmazható rendeletté alakult át, és megerősödött azt követően, hogy bizonyos gyártók olyan rendszereket építettek be, amelyek a vizsgálat során módosították járműveik teljesítményét („hatástalanító berendezések”).

Ez a reform része a Bizottság által az autóipari ágazatban szélesebb értelemben végzett munkának, amint azt az „Európa mozgásban” közlemény megállapítja.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Típusjóváhagyás: olyan eljárás, amelynek során egy jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy járműtípus, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel a vonatkozó igazgatási szabályoknak és műszaki követelményeknek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151. 2018.6.14. 1–218. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európa mozgásban – Fenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

utolsó frissítés 30.01.2019