2018-as európai szemeszter — országspecifikus ajánlások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Tanács ajánlása a 2018. évi nemzeti reformprogramról, amelyben véleményezi a 2018. évi stabilitási vagy konvergencia programot

A Bizottság közleménye (COM(2018) 400 final) — 2018 európai szemeszter — országspecifikus ajánlások

MI A KÖZLEMÉNY, ILLETVE AZ AJÁNLÁSOK CÉLJA?

Az országspecifikus ajánlások és a közlemény:

FŐBB PONTOK

A Tanács ajánlásai — amelyek az egyes uniós országokra vonatkoznak — arra ösztönzik az érintett országokat, hogy azokra az aspektusokra koncentráljanak, amelyek hosszútávon a fenntartható és inkluzív növekedés alapját képezik. Egyes országokban a 2008-as pénzügyi válság nyomán jelentkező problémák még mindig fennállnak, és azokat kezelni szükséges.

Figyelemmel arra, hogy az EU gazdaságának egésze a válság óta a legnagyobb tempóban növekszik, és hogy folyamatban van a foglalkoztatottság és beruházások szintjének helyreállása, az országoknak ki kell használniuk ezeket a kedvező feltételeket annak érdekében, hogy egy jövőbeli visszaesés esetén biztosítani tudják gazdaságuk alkalmazkodó képességét.

A közlemény ösztönzi az uniós kormányokat, hogy:

A közlemény megjegyzi, hogy az európai szemeszter 2011-es bevezetése óta az uniós országok a Tanács Bizottság javaslata alapján kiadott országspecifikus ajánlásainak több mint kétharmada tekintetében tettek valamilyen előrelépést.

HÁTTÉR

A Bizottság minden tavasszal közzéteszi országspecifikus ajánlásait, és a Tanács azokat megvitatja, majd végül a nyár folyamán validálja azokat. Ezek az európai szemeszter, az EU éves gazdaság- és társadalompolitikai iránymutatási ciklusának részét képezik. Ez útmutatást ad az országoknak arra vonatkozóan, hogy mit lehet reálisan elérni a következő 12-18 hónap folyamán mielőtt nemzeti szakpolitikai döntéseket hoznak.

Az ajánlások igazodnak a különböző országokban fennálló, az uniós szintű prioritások által a 2017. november 22-én közzétett éves növekedési jelentés és az uniós kormányok által 2018. május 14-én elfogadott, az euróövezet gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlásokban azonosított helyzethez.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács ajánlásai (2018. július 13.) az egyes uniós országok 2018. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi az egyes uniós országok 2018. évi konvergenciaprogramját (HL C 320., 2018.9.10.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak 2018-as európai szemeszter — országspecikus ajánlások (COM(2018) 400 final, 2018.5.23.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak — 2018. évi konvergenciajelentés (COM(2018) 370 final, 2018.5.23.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasság felülvizsgálatáról (COM(2018) 335 final, 2018.5.23.)

A Tanács ajánlása (2018. május 14.) az euroövezet gazdaságpolitikájáról (HL C 179., 2018.5.25., 1-5. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: A szociális jogok európai pillére megvalósításának nyomon követése (COM(2018) 130 final, 2018.3.13.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak: 2018. évi éves növekedési jelentés (COM(2017) 690 final, 2017.11.22.)

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szociális jogok európai pillérének létrehozásáról (COM(2017) 250 final, 2017.4.26.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 2. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 50. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 5. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 52. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VIII. cím – Gazdaság- és monetáris politika – 119. cikk (az EKSz. korábbi 4. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 96–97. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VIII. cím – Gazdaság- és monetáris politika – 1. fejezet – Gazdaságpolitika – 121. cikk (az EKSz. korábbi 99. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 97-98. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VIII. cím – Gazdaság- és monetáris politika – 1. fejezet – Gazdaságpolitika – 126. cikk (az EKSz. korábbi 104. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 99-102. o.)

utolsó frissítés 08.10.2018