Az EU–USA közötti, biztosításról és viszontbiztosításról szóló megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Kétoldalú megállapodás az EU és az Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről

(EU) 2017/1792 határozat — az EU és az Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(EU) 2018/539 határozat — az EU és az Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötése

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZATOK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A megállapodás:

HATÁLYBALÉPÉS

A megállapodás 2018. április 4-én lépett hatályba, azonban ideiglenesen már 2017. november 7. óta alkalmazták.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Viszontbiztosító: a biztosító társaságoknak pénzügyi védelmet biztosító társaság.
Biztosíték: eszközök, például készpénz és hitellevelek.

FŐ DOKUMENTUMOK

Kétoldalú Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről (HL L 258., 2017.10.6., 4–21. o.)

A Tanács (EU) 2017/1792 határozata (2017. május 29.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 258., 2017.10.6., 1–2. o.)

Az (EU) 2017/1792 határozat későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács (EU) 2018/539 határozata (2018. március 20.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről (HL L 90., 2018.4.6., 36–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás hatálybalépésérő (HL L 91., 2018.4.9., 1. o.)

Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (HL L 288., 2017.11.7., 1. o.)

utolsó frissítés 28.09.2020