Költségmentesség a büntetőeljárások során

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1919 irányelv a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak költségmentességéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Közös minimumszabályokat állapít meg a költségmentességhez* való jogra vonatkozóan az EU-n belüli büntetőeljárások esetén.

Egyértelmű kritériumokat állapít meg a költségmentesség engedélyezésével, a minőségi előírásokkal és a jogok megsértése esetén alkalmazandó jogorvoslatokkal kapcsolatban.

Kiegészíti az ügyvédi segítség igénybevételéről és a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló uniós jogszabályokat, és nem érinti az ott megállapított jogokat.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

A szabályok az alábbiakra vonatkoznak:

Minden uniós polgárra és uniós országra vonatkozik, kivéve Dánia, Írország és az Egyesült Királyság (1).

A költségmentességhez való jog a büntetőeljárás során

Az uniós országok:

A költségmentességhez való jog európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárás során

A keresett személyeknek* joguk van a költségmentességre:

Ez a jog a keresett személy anyagi helyzetének vizsgálatától tehető függővé a büntetőeljárásokra vonatkozó kritériumok alapján.

Határozat, jogorvoslat és veszélyeztetett személyek

A gyanúsítottak, vádlottak és keresett személyek:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. november 24. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2019. május 5-ig kell átültetni.

HÁTTÉR

Ez a hatodik, egyben az utolsó irányelve annak a jogi eszközcsomagnak, amely összhangban áll a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó, 2009-ben közzétett uniós ütemtervvel.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Költségmentesség: az irányelv alkalmazásában olyan, ügyvédi segítségnyújtáshoz biztosított uniós országbeli finanszírozás, amely lehetővé teszi azok számára, akik nem tudják fedezni az eljárás költségeit, hogy ügyvédi segítséghez jussanak.
Végrehajtó ország: egy elfogatóparancs keretében az az ország, amelyet egy másik ország egy büntetőeljárás vagy szabadságvesztés-büntetés miatt keresett személy elfogatására és átadására kér.
Keresett személy: egy elfogatóparancs keretében az a személy, aki büntetőeljárás vagy szabadságvesztés-büntetés miatt keresett, és akinek egy másik ország az elfogatását és átadását kéri.
Kibocsátó ország: egy elfogatóparancs keretében az az ország, amely egy másik országot egy büntetőeljárás vagy szabadságvesztés-büntetés miatt keresett személy elfogatására és átadására kér.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1–8. o.)

Az (EU) 2016/1919 irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió Alapjogi Chartája – VI. cím – Igazságszolgáltatás – 47. cikk – A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog (HL C 202, 2016.6.7., 403. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1–12. o.)

A Tanács állásfoglalása (2009. november 30.) a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről (HL C 295., 2009.12.4., 1–3. o.)

utolsó frissítés 14.05.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.