Hozzáférés a közszektorbeli webhelyekhez és mobil alkalmazásokhoz

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/2102 irányelv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

MI ENNEK AZ IRÁNYELVNEK A CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy a közszférabeli honlapokat és mobilalkalmazásokat akadálymentesebbé tegye, és hogy harmonizálja a különböző szabványokat az EU-n belül, csökkentve ezzel az akadálymentesítéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások fejlesztői előtt álló akadályokat.

Lehetővé teszi az uniós polgárik, különösen a fogyatékkal élők számára, hogy jobban hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz, ami az EU Európai digitális menetrendjének és az Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 alapelve.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok biztosítják, hogy a közszférabeli szervezetek megtegyék a megfelelő intézkedéseket honlapjaik és mobilalkalmazásaik „akadálymentesebbé” tétele érdekében azok „érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabilabbá” tételével. Az akadálymentességi normákat egy harmonizált uniós szabvány határozza meg. Harmonizált szabvány hiányában az EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) európai szabvány vonatkozó részei képezik a vonatkozó akadálymentességi normákat, amelyeket kiegészítenek a mobilalkalmazások műszaki előírásai.

A közszférabeli szervezetek részletes, érthető és világos akadálymentesítési nyilatkozatot tesznek honlapjaik és mobilalkalmazásaik ezen irányelvnek való megfeleléséről, amely az alábbiakat tartalmazza:

Az uniós országok továbbá:

Az uniós országok ezen irányelv minimumkövetelményeinél szigorúbb jogszabályi rendelkezést is elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak.

Az irányelv hatálya alá nem tartozó esetek

Az irányelv nem vonatkozik a közszolgálati műsorszolgáltatókra és azon nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem nyújtanak a lakosság, vagy kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek számára alapvető szolgáltatásnak minősülő szolgáltatásokat. Nem vonatkozik továbbá a következő tartalmi elemekre:

Az uniós országok kizárhatják ezen irányelv alkalmazásából az iskolák, az óvodák és a bölcsődék honlapjait és mobilalkalmazásait, az alapvető online adminisztratív funkciókkal kapcsolatos tartalmak kivételével.

Ellenőrzés

Az uniós országok kötelesek ellenőrizni az irányelvnek való megfelelést a Bizottság által 2018. december 23-ig elfogadott módszertan alkalmazásával. A módszertan a következőket tartalmazza:

Jelentéstétel

2021. december 23-ig, majd azt követően háromévente az uniós országok a Bizottságnak jelentést nyújtanak be, amely bemutatja az ellenőrzés eredményét és a végrehajtási eljárás igénybe vételéről szóló információkat. Az első jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a következőket:

Az összes jelentés tartalmát akadálymentes formában közzé kell tenni. A Bizottság 2022. június 23-ig felülvizsgálja az irányelv alkalmazását.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. december 22. óta hatályos. Az uniós országoknak 2018. szeptember 23-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az intézkedéseket az alábbiak szerint alkalmazzák:

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1–15. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020: A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása (COM(2016) 179 final, 2016.4.19.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt (COM(2010) 636 végleges, 2010.11.15.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend (COM(2010) 245 végleges/2, 2010.8.26.)

utolsó frissítés 18.01.2018