Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés az uniós országok közötti követelésbehajtáshoz

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

655/2014/EU rendelet – az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja megkönnyíteni a követelésbehajtást az uniós országok között polgári és kereskedelmi ügyekben.

Egy új eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi a bíróság számára valamely uniós országban, hogy zárolja az adós egy másik uniós országban vezetett bankszámláján tartott pénzeszközeit.

FŐBB PONTOK

A rendelet olyan uniós eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi a hitelező számára, hogy számlazárolást elrendelő európai végzéshez (számlazárolási végzés) jusson, amely zárolja az adós által bankszámlán tartott, vagy valamely másik uniós ország(ok)ban vezetett bankszámlán tartott pénzeszközeit.

A rendelet hatálya

A számlazárolási végzés elérhető polgárok és vállalkozások számára:

A rendelet pénzügyi követelésekre alkalmazható polgári és kereskedelmi ügyekben, kivéve a következő ügyeket:

A rendelet hatálya alól szintén kizárt a fokozottan védett bankszámlák néhány kategóriája.

A számlazárolási végzés nem alkalmazandó a Dániában vagy az Egyesült Királyságban (1) székhellyel rendelkező hitelezőkre, illetve az ott vezetett bankszámlákra.

A számlazárolási végzéshez jutásra irányuló eljárás

A számlazárolási végzés elismerése, végrehajthatósága és végrehajtása

Garanciák az adós számára

Az előzetes meghallgatás hiányának ellensúlyozására az adós számára a számlazárolási végzéssel való visszaélések megelőzése érdekében a következő garanciákat kell biztosítani:

Nyomtatványok

Összesen kilenc nyomtatvány használatos kifejezetten a számlazárolási végzéshez. Ezek tartalmát az (EU) 2016/1823 végrehajtási rendelet határozza meg.

Általános szabályok

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2017. január 18. óta hatályos az 50. cikk kivételével, amely 2016. július 18. óta hatályos. Az 50. cikk az uniós országok által szolgáltatandó információkra vonatkozik, például, hogy mely bíróságokat, illetve hatóságokat jelölik ki a számlazárolási végzés kibocsátására (6. cikk (4) bekezdés), illetve végrehajtására.

HÁTTÉR

A rendelet a Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az EU-ban folytatása. A zöld könyvben az Európai Bizottság ismerteti, hogy a végrehajtásra vonatkozó nemzeti szabályok egyenlőtlensége hátrányosan befolyásolja az adósságbehajtást az Unión belül, és azt a megállapítást teszi, hogy a pénzügyi követelését behajtani kívánó hitelező Európában a gyakorlatban leggyakrabban ezt az adós bankszámlája elleni végrehajtási intézkedéssel próbálja megtenni, és hogy ilyen eljárás a legtöbb uniós országban létezik.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról (HL L 189., 2014.6.27., 59–92. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2016/1823 végrehajtási rendelete (2016.október 10.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról (HL L 283., 2016.10.19., 1–48. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79–120. o.)

Az 1393/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Zöld könyv az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása (COM/2006/0618 végleges, 2006.10.24.)

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

utolsó frissítés 04.12.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.