Az Amszterdami Szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződést módosító Amszterdami Szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A szerződés a következő célokat határozza meg az EU számára:

Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP)

Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés

Szorosabb együttműködés

Azok az uniós kormányok, amelyek szorosabban szeretnének együttműködni egymással bizonyos szakpolitikai területeken, megtehetik ezt, amennyiben az együttműködés:

Vízumok, menedékjog, bevándorlás és a személyek szabad mozgásával kapcsolatos egyéb politikák

Foglalkoztatás

Intézményi kérdések

Szankciók

Az uniós kormányok megszüntethetik egy tagország szerződésben foglalt jogait, ideértve a jogszabálytervezetekhez kapcsolódó szavazati jogot, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az illető tagország „súlyosan és tartósan megsértette” az EU alapelveit.

Egyszerűsítés

A szerződés egyszerűsíti a különböző uniós szerződéseket több mint 50 elavult cikk módosításával vagy törlésével, valamint a fennmaradó cikkek újraszámozásával a jobb áttekinthetőség érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-jén lépett hatályba.

FŐ DOKUMENTUM

Amszterdami Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és bizonyos kapcsolódó jogi aktusok módosításáról (HL C 340., 1997.11.10., 1–144. o.)

utolsó frissítés 04.04.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.