Az Európai Atomenergia-közösségről szóló szerződés (Euratom)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Atomenergia-közösségről szóló szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

Amint az a szerződés II. címéből kiderül, az Euratom-Szerződés célja „a fejlődés előmozdítása az atomenergia területén”.

Különös tekintettel a közös atomenergia-piac keretében megvalósuló alábbi célokra:

FŐBB PONTOK

A szerződés hatálya

A szerződés az atomenergia szigorúan polgári (és nem katonai) alkalmazására terjed ki.

A szerződés szerkezete

Az I. cím meghatározza az Euratomra ruházott 8 feladatot, amelyekre vonatkozóan a II. cím különös szabályokat állapít meg:

A III. és IV. cím az intézményekre és a pénzügyekre vonatkozik:

Az ötödik és a hatodik cím az általános szabályokat, illetve a kezdeti időszakkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza (az intézmények létrehozása, az első alkalmazásra vonatkozó szabályok és átmeneti szabályok).

A szerződés emellett tartalmaz még öt mellékletet is, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződést 1957. március 25-én írták alá, 1958. január 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést (EAK, ismertebb nevén „Euratom”) az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó szerződéssel együtt az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) hat alapító országa 1957-ben Rómában írta alá. Az EGK- és az EAK-szerződésre néha a „Római Szerződésekként” utalnak, a „Római Szerződés” megnevezés pedig az EGK-Szerződést jelöli.

Az EGK-Szerződéssel ellentétben a jelenleg is hatályban lévő Euratom-Szerződés jelentős módosításokon nem esett át. Különösen, az Euratom nem egyesült az Európai Unióval, ezért külön jogi személyiséggel rendelkezik, jóllehet tagsága megegyezik az Unióéval.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) mellett –, az Euratom-Szerződés az Unió aktív szerződéseinek egyikeként az Unió elsődleges jogának részét képezi.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Atomenergia-közösségről szóló szerződés (1957. március 25.) – egységes szerkezetbe foglalt változat (HL C 203., 2016.6.7., 1–112. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (1957. március 25.) (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

Egyesítési szerződés (1965. április 8.) (HL 152, 1967.7.13., 2–17. o. [DE, FR, IT, NL])

Maastrichti Szerződés (1992. február 7.) (HL C 191., 1992.7.29., 1–112. o.)

Lisszaboni Szerződés (2007. december 13.) (HL C 306., 2007.12.17., 1–271. o.)

utolsó frissítés 25.05.2018