Alumínium-oxid használata a fluorid ásványvizekből történő kivonásához

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

115/2010/EU rendelet – a fluorid ásványvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazása

MI A RENDELET CÉLJA?

Meghatározza a fluorid* ásvány- és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid* alkalmazásának szabályait a vízminőségre vonatkozó uniós irányelveknek való megfelelés érdekében.

FŐBB PONTOK

Az aktivált alumínium-dioxid használata a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához engedélyezett, a következő feltételek mellett:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. március 2. óta hatályos.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Fluorid: a vízkészletekben természetes módon előforduló elem. Koncentrációja uniós országonként nagymértékben változó.
Aktivált alumínium-oxid: az alumínium-oxid nagy felületű, erősen porózus formája. Szűrőként használható a fluorid ivóvízből történő kivonásához.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 115/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről (HL L 37, 2010.2.10., 13–15.o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról (Átdolgozás) (HL L 164., 2009.6.26., 45–58. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30.,, 1–54. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 852/2004/EK rendelet további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 2003/40/EK irányelve of (2003. május 16.) a természetes ásványvizek jegyzékének, koncentrációs határértékeinek és címkézési követelményeinek, valamint a természetes ásványvizek és forrásvizek ózonnal dúsított levegővel való kezelésére vonatkozó feltételeknek a megállapításáról (HL L 126, 2003.5.22., 34–39.o.)

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32–54. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.09.2017