Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1316/2013/EU rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Létrehozza a Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF), amely közös érdekű infrastrukturális projekteket (vagyis az EU egésze számára érdekes) támogat a következő területeken:

Végső célja, hogy felgyorsítsa a transzeurópai hálózatokba történő beruházást és megkönnyítse a közcélú és a magánfinanszírozást.

Meghatározza továbbá a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó keretösszeget, valamint ezen összeg alkalmazási területeit.

A rendeletet többször módosították, legutóbb:

FŐBB PONTOK

A fenntartható gazdasági növekedés megteremtésének támogatása

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a hatékony közlekedési és energiaipari infrastruktúra-hálózatok kialakítása kulcsfontosságú az EU egységes piaca növekedésének serkentése és az ott tapasztalható bizalom megerősítése céljából.

A CEF különösen olyan projekteket fog támogatni, amelyek az új infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztésére és létrehozására vagy a meglévő infrastruktúrák és szolgáltatások korszerűsítésére összpontosítanak. Általános célkitűzéseinek egyike, hogy a korszerű és nagy teljesítményű, a várható jövőbeli forgalmat figyelembe vevő transzeurópai hálózatok kialakításával hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez.

Fenntartható fejlődés

Egy további általános célkitűzése pedig az, hogy segítse az EU-t a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljai elérésében (az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez képest, az energiahatékonyság 20%-os növelése és a megújuló energia arányának 20%-ra történő növelése 2020-ig).

A közlekedési ágazat mint legfőbb kedvezményezett

A CEF költségvetése a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan összesen mintegy 33 milliárd EUR. amely a következők szerint oszlik meg:

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság kettő, az 1316/2013/EU rendeletet kiegészítő felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el a közlekedésfinanszírozási prioritásokkal kapcsolatban:

az 1316/2013/EU rendelet 2017. évi módosítása

Az ESBA-rendeletet ((EU) 2015/1017 rendelet) módosító (EU) 2017/2396 rendelet meghosszabbítja az ESBA időtartamát és néhány technikai javítást vezet be. Ezenkívül módosítja a CEF-rendeletet a CEF el nem költött keretösszege, valamint a CEF hitelfinanszírozási eszközéből és a 2020-as energiaügyi, éghajlat-változási és infrastrukturális európai alapból („Marguerite Alap” — energiába, megújuló energiába, közlekedésbe és digitális infrastruktúrába befektető alap) származó bevételek egy részének ESBA-ba történő átutalásával.

az 1316/2013/EU rendelet 2018. évi módosítása

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet módosította az 1316/2013/EU rendeletet azzal, hogy bevezetett egy új cikket (16a. cikk), amely lehetőséget kínál a CEF vegyesfinanszírozású eszközök létrehozására, amelyből való támogatásra minden közös érdekű projekthez hozzájáruló intézkedés jogosult lehet. A CEF-vegyes finanszírozású eszközökhöz való teljes hozzájárulás az uniós költségvetésből nem haladhatja meg a CEF teljes pénzügyi előirányzatának 10 %-át.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Vegyesfinanszírozási eszköz: a Bizottság és a fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézmények között létrejött olyan együttműködési keret, amelynek célja, hogy ötvözze a költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy költségvetési biztosítékokat, valamint a fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, továbbá a magánszektorbeli pénzügyi intézményektől és a magánszektorbeli befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákat.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129-171. o.)

Az 1316/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2016/1649 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 8.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 247., 2016.9.15., 1-4. o.)

A Bizottság 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 80., 2014.3.19., 1-4. o.)

utolsó frissítés 29.04.2019