Az uniós hajók biztonságosabb és kevésbé szennyező felszerelése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2014/90/EU irányelv a tengerészeti felszerelésekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célkitűzései a következők:

Az irányelv további feltételeket állít a hajófelszerelésre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt kiállító, lobogó szerinti állam felelős nemzeti hatósága elé a tanúsítványok (nemzetközi egyezmények értelmében történő) kibocsátása, engedélyezése és megújítása tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az Európai Bizottság elfogadta a következő felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2014. szeptember 17. óta hatályos, és az uniós országok nemzeti jogába 2016. szeptember 18-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

A tengerbiztonságról szóló nemzetközi egyezmények megkövetelik az országoktól annak biztosítását, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók felszerelése megfeleljen bizonyos, a tervezést, a gyártást és a teljesítményt érintő követelményeknek.

A végrehajtás tekintetében azonban az országok jelentős mozgástérrel rendelkeznek, ami eltérő biztonsági szintek kialakulásához vezethet és zavarhatja az áruk EU-n belüli szabad áramlását.

Harmonizált uniós tanúsítási szabályok kialakításával ezek a problémák elkerülhetők lettek, az egységes piac pedig eredeti céljainak megfelelően működik. Ezen túlmenően valamely uniós ország lobogóját viselő hajó személyzete és utasai biztosak lehetnek abban, hogy a hajó fedélzetén található, hajókormány-emblémával ellátott felszerelést az alkalmazandó biztonsági és környezetvédelmi előírásokkal összhangban tesztelték és tanúsították.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146–185. o.)

A 2014/90/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelete (2020. július 16.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 264., 2020.8.12., 1–269. o.)

A Bizottság (EU) 2018/608 végrehajtási rendelete (2018. április 19.) a tengerészeti felszerelések elektronikus címkéire vonatkozó műszaki kritériumok meghatározásáról (HL L 101., 2018.4.20., 64–67. o.)

A Bizottság (EU) 2018/414 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. január 9.) a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikus címkével ellátható tengerészeti felszerelések meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 75., 2018.3.19., 3–17. o.)

utolsó frissítés 08.10.2020