A tengeri hajózás biztonsága: kettős héjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetése

Az európai vízi utak balesetek következtében fellépő olajszennyezése kockázatának csökkentése érdekében ezen jogszabály megtiltja a nehézolajtermékek szállítását a tagállamok kikötőibe tartó vagy az onnan kifutó egyhéjazatú olajszállító tartályhajókban. A jogszabály biztosítja továbbá, hogy a kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelményeket gyorsítva, legkésőbb 2015-ig alkalmazzák az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 13-i 530/2012/EU rendelete az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

A kettős héjazatú olajszállító tartályhajók bevezetésére vonatkozóan 2012-ben elfogadott új rendelet lényegét tekintve fenntartja a korábbi, 2002-es jogszabály rendelkezéseit, azonban az arra vonatkozó módosításokat egy szövegben egyesítve világosabbá és ezáltal felhasználóbarátabbá teszi a jogszabályt.

A rendeletet az olyan, legalább 5 000 tonna hordképességű olajszállító tartályhajókra kell alkalmazni, amelyek egy tagállam lobogója alatt közlekednek, vagy - függetlenül attól, hogy mely állam lobogója alá tartoznak - amelyek a tagállamok joghatósága alá tartozó kikötőkbe vagy tengeri terminálokba futnak be vagy onnan futnak ki, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó területen horgonyoznak.

Nem alkalmazandó azonban hadihajókra, haditengerészeti segédhajókra vagy valamely állam tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett és jelenleg kizárólag nem kereskedelmi kormányzati célra használt, más hajókra.

A rendelet:

Háttér

2002-ben, azt követően, hogy olajszállító tartályhajók több alkalommal is balesetet szenvedtek - ami súlyos szennyezést okozott -, az EU jogszabályt fogadott el az egyhéjazatú olajszállító tartályhajók (amelyeknél a szállítmányt tartalmazó tartályokban levő olajat csak egy fenéklemez és egy oldallemez választja el a tengervíztől) forgalomból történő fokozatos kivonásáról, valamint azok kettős héjazatú olajszállító tartályhajókkal (ahol a szállítmányt tartalmazó tartályokat egy második belső lemez veszi körül, nagyobb távolságra a belső lemeztől) való leváltásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

530/2012/EU rendelet

2012.7.20.

-

HL L 172., 2012.6.30.

Utolsó frissítés: 19.06.2014