Rádióspektrum-politikai program

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

243/2012/EU határozat egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Ez a határozat egy olyan rádióspektrum* -politikát hoz létre, amelynek feladata a spektrumhasználat stratégiai tervezése a belső piaccal kapcsolatos uniós szakpolitikai területeken, beleértve az elektronikus hírközlést, a vezeték nélküli széles sávot, a mobilkommunikációt, a „tárgyak internete”-t (IOT), valamint a közlekedés-, az energia- és az audiovizuális politikákat.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2012. április 10. óta hatályos.

HÁTTÉR

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet létrehozó (EU) 2018/1972 irányelv meghatározza a szabályokat a rádióspektrum uniós országok közötti összehangolására vonatkozóan, és harmonizálja az annak kezelésével kapcsolatos szabályokat. Különleges szabályokat tartalmaz az új szereplők piacra lépésének és a rádióspektrum megosztott felhasználásának megkönnyítéséhez. Az irányelv 2020. december 20-tól hatályon kívül helyezi a 2002/20/EK és a 2002/21/EK irányelveket.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Rádióspektrum: a 3 Hz és a 3 000 Ghz közötti elektromágneses sugárzási frekvenciatartomány, amely a rádiósugaraknak felel meg. Ezeken a frekvenciákon továbbítják a Wi-Fi- és mobiltelefon-jeleket, valamint fontos szerepet töltenek be a közlekedésben, a műsorszórásban, a közbiztonsági és védelmi kommunikációban is.
Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID): olyan technológia, amely rádiófrekvenciás elektromágneses mezők segítségével azonosít jeladóval ellátott tárgyakat, amikor azok egy leolvasó közelébe kerülnek. A jeladók általában antennával ellátott elektronikus chipet tartalmaznak, mely segítségével információt továbbítanak a lekérdező felé (ami egy bázisállomás, vagy még általánosabban valamilyen leolvasó).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7–17. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2019/785 végrehajtási határozata (2019. május 14.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2019.5.16., 23–33. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36–214. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/899 határozata (2017. május 17.) a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról (HL L 138., 2017.5.25., 131–137. o.)

A Bizottság (EU) 2016/687 végrehajtási határozata (2016. április 28.) a 694-790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról (HL L 118., 2016.5.4., 4–15. o.)

A (EU) 2016/687 határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság (EU) 2016/339 végrehajtási határozata (2016. március 8.) a 2 010–2 025 MHz-es frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról (HL L 63., 2016.3.10., 5–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/750 végrehajtási határozata (2015. május 8.)az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (HL L 119., 2015.5.12., 27–31. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2014/641/EU végrehajtási határozata (2014. szeptember 1.) az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről (HL L 263., 2014.9.3., 29–34. o.)

A Bizottság 2014/276/EU végrehajtási határozata (2014. május 2.) a 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008/411/EK határozat módosításáról (HL L 139., 2014.5.14., 18–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rádióspektrum-politikai program végrehajtásáról (COM(2014) 228 final, 2014.4.22.)

A Bizottság 2013/752/EU végrehajtási határozata (2013. december 11.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 334., 2013.12.13., 17–36. o.)

A Bizottság 2013/654/EU végrehajtási határozata (2013. november 12.) a 2008/294/EK bizottsági határozatnak a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) tekintetében további hozzáférési technológiák és frekvenciasávok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 303., 2013.11.14., 48–51. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2013/195/EU végrehajtási határozata (2013. április 23.) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározásáról (HL L 113., 2013.4.25., 18–21. o.)

A Bizottság 2012/688/EU végrehajtási határozata (2012. november 5.) az 1 920–1 980 MHz-es és a 2 110–2 170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (HL L 307., 2012.11.7., 84–88. o.)

A Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról (HL L 129., 2007.5.17., 67–70. o.)

utolsó frissítés 29.01.2020