Az egységes piac átláthatósági irányelve

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2015/1535 irányelv – a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárásról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az (EU) 2015/1535 irányelv 2015. október 7-től hatályon kívül helyezte és felváltotta a 98/34/EK irányelvet.

HÁTTÉR

A 2015/1535 eljárás célja

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1–15. o.)

utolsó frissítés 27.01.2016