EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Partnerségi és együttműködési megállapodás az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Orosz Föderáció között

MI A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Alapelvek

A demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartása a partnerség lényeges elemét képezi.

Célkitűzések

A megállapodás fő célkitűzései a következők:

A megállapodás hatálya

A megállapodás a következő területeket fedi le:

A megállapodást tízéves kezdeti időszakra kötötték meg, és évről évre megújítják.

2008-ban tárgyalások kezdődtek egy új EU-orosz megállapodás megkötése érdekében, amely átfogóbb keretet biztosított volna az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak. Bár jelentős előrelépés történt, a tárgyalásokat 2012-ben leállították.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás 1997. december 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

Oroszország szerepe az ukrajnai konfliktusban és a Krím-félsziget illegális annektálása súlyosan érintette az EU–orosz kapcsolatokat. A megállapodás által lefedett tevékenységi körök közül sokat leállítottak, és az EU szankciókat fogadott el.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Partnerségi és együttműködési megállapodás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról - 1. jegyzőkönyv a szén- és acélipari kapcsolattartó csoport létrehozásáról - 2. jegyzőkönyv a vámjogszabályok helyes alkalmazásához nyújtandó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról - Záróokmány - Levélváltás - Aláírási jegyzőkönyv (HL L 327., 1997.11.28., 3–69. o.).

utolsó frissítés 10.10.2016