Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014-2020)

A rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) végrehajtására vonatkozó elveket, szabályokat és standardokat, valamint az ERFA által a növekedésbe és munkahelyteremtésbe eszközölt beruházások hatókörét rögzíti a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Átfogó célok

Az ERFA célja, hogy előmozdítsa az Európai Unió (EU) harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését az EU egyes régiói fejlettségi szintjei közti különbségek korrigálása révén.

Az ERFA speciális segítséget nyújt a valamely természetes okból hátrányban levő régiók (szigetek, hegyvidékek vagy ritkán lakott területek), valamint a legkülső régiók problémáinak kezelésére.

Támogathatóság

Bármely tagállam régiói támogathatók, azonban a megítélt támogatás függ az EU prioritásaitól és a régió típusától.

Főbb témák

Az ERFA beruházásai a következő négy fő témára koncentrálódnak:

innováció és kutatás;

információs és kommunikációs technológiák (ikt);

kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása;

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás.

A befektetések típusai

kkv-kbe tett befektetések fenntartható munkahelyek teremtése és megőrzése céljából;

minden típusú vállalkozásba történő befektetések az innováció és kutatás, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, valamint az ikt területén, ahol kkv-k érintettek;

az energia, környezet, közlekedés és ikt területén nyújtott alapszolgáltatási infrastruktúrába, valamint a szociális, egészségügyi és oktatási infrastruktúrába történő befektetések; valamint

a saját belső potenciál kifejlesztésébe történő befektetések.

Teljes költségvetés

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés több mint 185 milliárd EUR.

Szakpolitikai és költségvetési prioritások

A fent felsorolt négy fő téma igen jelentős szerepet tölt be az ERFA támogatásainak szétosztásában, ami a régió besorolásától függ.

A régiók az egy főre jutó GDP-nek az EU átlagához képesti aránya szerint kerülnek besorolásra:

Fejlettebb régiók: a GDP meghaladja az EU átlagának 90%-át;

Átmeneti régiók: a GDP az EU átlagának 75 és 90%-a között van;

Kevésbé fejlett régiók: a GDP az EU átlagának 75%-a alatt van.

A fejlettebb régiókban, (átmeneti régiókban), (kevésbé fejlett régiókban) a teljes ERFA-támogatás legalább 80%-át (60%-át) (50%-át) a négy kulcsfontosságú téma közül - azaz az innovációra és kutatásra, a kkv-kre, az ikt-ra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásra - legalább kettőre kell fordítani minden egyes országban. Fontossága miatt a teljes ERFA-támogatás legalább 20%-át (15%-át) (12%-át) specifikusan az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággal összefüggő projektekre kell fordítani.

Az ERFA-támogatás legalább 5%-át fenntartható városi fejlődésre kell előirányozni. A hálózatépítés és a tapasztalatcsere megerősítése érdekében egy uniós szintű városfejlesztési hálózatot kell létrehozni a fenntartható városfejlesztésre vonatkozóan.

Végrehajtás

Az ERFA végrehajtására nemzeti szinten kerül sor hétéves programok révén az EU-val kötött Partnerségi Megállapodások részeként, amelyek mind az öt európai strukturális és beruházási alapra (ESI-alapra) - az ERFA-ra, az Európai Szociális Alapra (ESZA), a Kohéziós Alapra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) - kiterjednek. Ezt a megállapodást a tagállam a regionális és helyi hatóságokat, valamint a szélesebb körű társadalmi, gazdasági, környezeti és egyéb érdekeket képviselő partnerek bevonásával készíti el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete

2013.12.21.

-

HL L 347., 2013.12.20.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 2014. február 18-i 2014/99/EU végrehajtási határozata a 2014-2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról. (HL L 50., 2014.2.20.).

Utolsó frissítés: 12.05.2014