Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014–2020)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1301/2013/EU rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi szabályokról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Jogosultság

Az uniós országok valamennyi régiója támogatható, a megítélt támogatás azonban függ az uniós prioritásoktól és a régió típusától.

Főbb témák

Az ERFA beruházásai a következő négy fő témára koncentrálódnak:

A beruházások típusai

Teljes költségvetés

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés több mint 185 milliárd EUR.

Szakpolitikai és költségvetési prioritások

Végrehajtás

A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés

Az (EU) 2020/460 rendelet által bevezetett, koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés 37 milliárd EUR összeget bocsát az uniós országok rendelkezésére az esb-alapokból az egészségügyi rendszerek erősítésére, valamint a kis- és középvállalkozások, a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás és a közösségi alapú szolgáltatások támogatására.

A koronavírussal kapcsolatos egyedi intézkedések: fokozott rugalmasság az esb-alapok felhasználásában

Az (EU) 2020/558 módosító rendelet lehetővé teszi az uniós országok számára a források átcsoportosítását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap között, a régiókategóriák között, illetve a három alap egyedi prioritási területei között.

A Covid19-cel kapcsolatos kohéziós politikai programok finanszírozása 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig, az adott számviteli évben kivételesen 100 %-os uniós finanszírozással teljesülhet. Az intézkedések a programok jóváhagyását is egyszerűsítik a végrehajtás felgyorsítása céljából, továbbá könnyebbé teszik a pénzügyi eszközök felhasználását és egyszerűsítik az ellenőrzéseket.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2013. december 21. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 289–302. o.)

Az 1301/2013/EK rendelet későbbi módosításait beépítették az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2017/2056 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. augusztus 22.) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 294., 2017.11.11., 26. o.)

A Bizottság 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 1–3. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2014/99/EU végrehajtási határozata (2014. február 18.) a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (HL L 50., 2014.2.20., 22–34. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.07.2020