Kohéziós Alap (2014-2020)

A rendelet a 2014-2020 közötti támogatási időszakra vonatkozó uniós Kohéziós Alap célkitűzéseit határozza meg. Az Alap egyike az EU azon pénzügyi eszközeinek, amelyek célja a régiók fejlettségi szintje közötti eltérések csökkentése.

JOGI AKTUS

Az Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kohéziós Alap az EU szegényebb régiói számára nyújt támogatást a növekedés, foglalkoztatottság és fenntartható fejlődés előmozdítása céljából. Azok a tagállamok jogosultak támogatásra a Kohéziós Alapból, amelyeknél az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós átlag 90%-át. A Kohéziós Alapból a tagállamok közkiadásához nyújtható hozzájárulás felső határa a rendelet alapján 85%.

Tevékenységi területek

A Kohéziós Alap azon tevékenységekhez nyújt társfinanszírozást, amelyek célja

a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése;

az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek támogatása, nevezetesen az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása, valamint azoknak a fenntartható közlekedési projekteknek a támogatása, amelyek nem részei a transzeurópai közlekedési hálózatoknak;

technikai segítségnyújtás biztosítása.

Az alábbiakban felsoroltakat támogató projektek tartoznak a beruházási prioritások közé:

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság;

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés és -kezelés;

a környezet védelme/megőrzése;

fenntartható közlekedés és a szűk keresztmetszetek eltávolítása.

A 2014-2020 közötti támogatási időszakra összesen 10 milliárd EUR áll rendelkezésre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendeletben (1316/2013/EU) meghatározott, európai hozzáadott értéket képviselő közlekedési infrastrukturális projektek társfinanszírozására.

Elszámolható költségek

A költségek elszámolhatóságáról nemzeti szinten születik döntés. A következő költségtípusok azonban nem számolhatók el a Kohéziós Alap támogatásából:

atomerőművek leállítása vagy építése;

a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) által lefedett tevékenységekből eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások;

lakóingatlanokba való beruházás (kivéve az energiahatékonyság vagy megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása);

dohány gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala;

nehézségekkel küzdő vállalatok támogatása;

repülőtéri infrastrukturális beruházások (a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérséklését vagy csökkentését célzó intézkedések kísérik).

A rendeletet felül kell vizsgálni 2020. december 31-ig.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1300/2013/EK rendelet

2013.12.21.

-

HL L 347 (2013.12.20.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A 2014-2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2014/99/EU bizottsági végrehajtási határozat. [HL L 50., 2014.2.20.]

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelet.

Utolsó frissítés: 17.04.2014