Közbeszerzés – a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai ágazatra vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2014/25/EU irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Értékhatárok

Az ajánlatkérők lehetnek az egyedi vagy kizárólagos jogokkal rendelkező nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok, közvállalkozások vagy közjogi alanyok (azaz a jelen irányelv által szabályozott ajánlatkérők), amennyiben az irányelv szabályaival összhangban a szóban forgó összegek a következő – 2016. január 1 -től érvényes – értékhatárokat meghaladják:

A Bizottság kétévente értékeli ezen értékhatárokat, hogy megállapítsa, szükség van-e azok módosítására az EU nemzetközi kötelezettségeivel összhangban.

Az irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek

Az irányelv a következő ágazatok közbeszerzéseire alkalmazandó:

Mentességek

Az irányelv nem alkalmazandó a következő szerződésekre:

Új hirdetményminták a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

A Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó új hirdetménymintákat vezet be. Ezek az új hirdetményminták vonatkoztak minden új közbeszerzési hirdetményre 2016. április 18 -ig.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2014. április 17-től hatályos. Az uniós országoknak 2016. április 18 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A közbeszerzések szabályozására vonatkozó általános uniós jogszabályokat a 2014/24/EU irányelv tartalmazza. Ezek a szabályok határozzák meg a követendő eljárásokat és előírják a nemzeti hatóságok számára, hogy amikor közbeszerzésen kérnek ajánlatot egy elvégzendő munkára, minden jelentkezőt egyenlő bánásmódban részesítsenek és kerüljenek mindenféle diszkriminációt. Továbbá működésük és döntéshozásuk tekintetében transzparensnek kell lenniük.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.)

A 2014/25/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1–64. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 296., 2015.11.12., 1–146. o.)

utolsó frissítés 19.09.2016