A motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok és kvadok típusjóváhagyása és piacfelügyelete

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

168/2013/EU – a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyása és piacfelügyelete

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságok

Az uniós országoknak a következő hatóságokat kell kijelölniük:

Típusjóváhagyás

A típus-jóváhagyási követelmények a (gépjármű-)gyártókra, a jóváhagyó hatóságokra és az érintett műszaki szolgálatokra (pl. ellenőrző szervekre) vonatkoznak. Ha valamely gépjármű az összes követelménynek eleget tesz, az adott járműtípus értékesíthetővé válik az EU piacán.

A gyártók kötelesek minden egyes gépjárműhöz megfelelőségi nyilatkozatot biztosítani, hiszen ezzel tudja a tulajdonos nyilvántartásba vetetni az adott gépjárművet.

Funkcionális biztonsági követelmények

A rendelet – többek között – a következő biztonsági követelményeket írja elő:

Környezeti teljesítményre vonatkozó követelmények

A típusjóváhagyás megszerzéséhez az L kategóriájú járműveknek 8 különböző típusú teszten kell megfelelniük, így például a párolgási kibocsátások (üzemanyag-kibocsátások), a kibocsátáscsökkentő berendezések, az energiahatékonyság és a zajvizsgálat tesztjein.

A rendelet a környezetvédelmi követelmények alkalmazását a kibocsátáscsökkentés 2 fázisa mentén állapítja meg. Az első fázis (Euro 4) 2016. január 1 -jétől kötelező az új járműtípusokra vonatkozóan. A második lépés (Euro 5) 2020-tól kezdődően alkalmazandó, így lehetőségük van a gyártóknak és beszállítóknak a középtávú tervezésre. Az Euro 5 megvalósíthatóságát 2016-ban a lépés potenciális környezeti hatásairól készített tanulmánnyal kell alátámasztani.

A gyártókra és képviselőikre, valamint az importőrökre és a forgalmazókra vonatkozó kötelezettségek

A rendelet részletesen meghatározza az ellátási láncban részt vevőkre vonatkozó kötelezettségeket:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2016. január 1 -től hatályos.

Azonban 2014. szeptember 11-től kezdődően a gyártók önként kérhetik a járművek – 168/2013/EU rendelet szerinti – típusjóváhagyását. A 2002/24/EK keretirányelv 2016. január 1 -jétől hatályát veszti. Ezt követően a 168/2013/EU rendelet és az ahhoz tartozó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok betartása lesz kötelező.

HÁTTÉR

A közlekedés során keletkező szennyezés csökkentése, és az új L kategóriájú gépjárművek funkcionális biztonságának a növelése érdekében az EU 2013-ban új jogszabályt fogadott el, amely 2016. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 2002/24/EK irányelv helyébe lép. Az L kategóriájú gépjárművek elnevezés a motoros kerékpárokhoz, a két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárokhoz, a(z oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli) motorkerékpárokhoz, valamint a háromkerekű és négykerekű motorkerékpárokhoz hasonló könnyű gépjárművek családját jelöli.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52–128. o.)

A 168/2013/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 901/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 18.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 249., 2014.8.22., 1–202. o.)

A Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 24.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (HL L 7., 2014.1.10., 1–12. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. november 21.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 25., 2014.1.28., 1–102. o.)

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. december 16.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról (HL L 53., 2014.2.21., 1–10. o.)

utolsó frissítés 28.06.2016