Biztonságosabb autók: biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

661/2009/EK rendelet: a gépjárművek, az ezekhez tartozó pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyás

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet általánosságban a gépjárművek valamennyire része és alkatrésze tekintetében előírja, hogy típusjóváhagyás* útján jóváhagyást kapjanak uniós piacon való forgalomba hozataluk előtt.

Ennek az előírásnak a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek is részét képezik.

A biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek gyártói így az EU egész területén ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak felelnek meg.

FŐBB PONTOK

A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi új gépjárművet úgy terveznek meg, építenek meg és szerelnek össze, hogy a lehető legkisebb legyen a gépjárműben utazók és más közúthasználók sérülésének a kockázata.

Ez a gépjárművek – többek között következő – rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire is vonatkozik:

biztonsági övek, valamint

ISOFIX rögzítési rendszerek és beépített gyerekülések. Az ISOFIX a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet egyik szabványa, amely a gyermekbiztonsági ülések rögzítési rendszerét határozza meg.

A biztonsági övek és gyerekülések beépítési előírásai tekintetében az ENSZ-EGB (Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által kidolgozott, a gépjárművekkel kapcsolatos jogszabályok globális műszaki harmonizációja az irányadó:

16. számú előírás (biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek);

44. számú előírás (gyermekbiztonsági rendszerek);

129. számú előírás (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek).

A gyártóknak be kell tudniuk mutatni, hogy a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek megfelelnek az ENSZ-EGB ezen előírásainak. Amennyiben megfelelnek, az azt is jelenti, hogy e rendeletnek is megfelelnek és így megkapják az EK-típusjóváhagyást.

A rendeletben meghatározott szabályokat és eljárásokat 2015-ben módosította a 2015/166/EU bizottsági rendelet.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a műszaki harmonizációról szóló információkat.

KULCSSZAVAK

* Típusjóváhagyás: azt jelöli, hogy a vonatkozó szabályozási, műszaki és biztonsági követelmények teljesülésének biztosítása érdekében teszteket végeztek el.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

661/2009/EK rendelet

2009.8.20.

HL L 200., 2009.7.31., 1–24. o..

A 661/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 16. számú előírása – Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I. A gépjárművekben utazók biztonsági övei, utasbiztonsági rendszerei, gyermekbiztonsági rendszerei és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerei – II. Biztonsági övekkel, utasbiztonsági rendszerekkel, gyermekbiztonsági rendszerekkel és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekkel felszerelt járművek (HL L 233., 2011.9.9., 1–94. o.)

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 44. számú előírása (UN/ECE) – Motoros járművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközeinek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések („gyermekbiztonsági rendszerek”) (HL L 330., 2005.12.16., 56–157. o.)

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 129. számú előírása – Egységes rendelkezések a gépjárművekben használt megerősített gyermekbiztonsági rendszerek jóváhagyásáról (HL L 97., 2014.3.29., 21–128. o.)

utolsó frissítés 20.10.2015