A kedvtelési célú hajókból és motoros vízi sporteszközökből származó levegőszennyezés csökkentése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2013/53/EU irányelv a kedvetelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv követelményeket határoz meg a vízi járművek gyártói, importőrei és értékesítői számára, és arra a 2003-ban elfogadott jogszabályra épít, amely határértékeket határozott meg a kipufogógáz-kibocsátás (CO, HC, NOx és részecskék), valamint a zajszintek tekintetében azon technológiai fejlődés tükrözése céljából, amely a környezeti teljesítmény javulásához vezet.

Kialakítási kategóriák

Az új irányelv kialakítási kategóriákat (A, B, C és D kategóriákat) határoz meg a hajók tekintetében többek között az olyan hajózási körülmények alapján, mint a szélerősség és a mértékadó hullámmagasság.

CE-jelölés

Valamennyi vízi járművet, minősített alkatrészt és meghajtó motort CE-jelöléssel kell ellátni, amely annak jelzésére szolgál, hogy egy adott termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabálynak. Vízi járművek esetében a CE-jelölést a vízi jármű azonosító számától elkülönítetten felszerelt hajóépítő táblán kell elhelyezni, meghajtó motorok esetében pedig közvetlenül a motoron.

További alapvető követelmények többek között a következők:

Átmeneti időszak

A gyártóknak 2017. január 18-ig kell eleget tenniük az irányelvben foglalt követelményeknek, egyes szikragyújtásos külső hajtómotorokat gyártó kis- és középvállalkozásoknak pedig 2020. január 18-ig.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2014. január 17-i dátummal kezdődően alkalmazandó. Az uniós országoknak 2016. január 18-ig kell átültetni nemzeti jogukba. 2016. január 18-tól hatályon kívül helyezi a 94/25/EK irányelvet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90–131. o.)

A 2013/53/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 24.02.2016