Kötélpálya-létesítmények utasok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/424 rendelet – kötélpálya-létesítmények

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2018. április 21-től hatályos, kivéve bizonyos cikkeket, amelyek elsősorban a bejelentési szervezetekkel és eljárásokkal foglalkoznak. Ezek a cikkek 2016. október 21 -től hatályosak.

HÁTTÉR

* KULCSFOGALMAK

Kötélpálya-létesítmény: egy teljes helyszíni rendszer – beleértve az infrastruktúrát és alrendszereket is – amely személyeknek kötelekkel vontatott szállítására szolgál.

Alrendszer: kötélpálya-létesítménybe beépítendő rendszer vagy azok kombinációja, például kötélszerelési szerkezetek, függesztékek és elektrotechnikai berendezések.

Biztonsági rendszerelem: alrendszerbe vagy kötélpálya-létesítménybe beépítendő bármely berendezés olyan rendszereleme, vagy bármely olyan készülék, amely biztonsági funkciót tölt be.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81, 2016.3.31., 1–50. o.)

A 424/2016/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.12.2016