Az EU belső piaci információs rendszere (IMI)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1024/2012/EU rendelet a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja a belső piaci információs (IMI) rendszernek az uniós országok illetékes hatóságai közötti, az egységes piaccal kapcsolatos szakpolitikai területeken megvalósuló közigazgatási együttműködés céljára történő használatának szabályait.

FŐBB PONTOK

Főbb előnyök a polgárok számára

Az IMI az eljárások felgyorsítása és a hatóságok közötti kommunikáció javítása révén csökkenti a késedelmekből fakadó költségeket, és lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy megfelelőbb szolgáltatást nyújtsanak a magánszemélyek és vállalkozásaik részére. Az IMI ennélfogva olyan eszközként funkcionál, amely közvetett módon segíti a magánszemélyeket és vállalkozásokat abban, hogy az EU belső piaca által kínált lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassák.

Azok a területek, amelyeken az IMI igénybe vehető

Fő funkciók

Az IMI az alábbi fő funkciókat kínálja:

Az 1024/2012/EU rendelet módosításai

Az 1024/2012/EU rendeletet úgy módosították, hogy lehetővé tegye az IMI használatát a következőkkel összefüggésben:

Az (EU) 2020/1055 rendelet módosítja az (EU) 1024/2012 rendelet mellékletét, kiegészítve az IMI révén végrehajtott uniós jogi aktusok listáját az 1071/2009/EK rendelettel a közúti árufuvarozással és személyszállítással foglalkozó vállalkozások működési szabályairól (lásd az összefoglalót).

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság elfogadta a következő végrehajtási jogi aktusokat:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az 1024/2012/EU rendelet 2012. december 4. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről („az IMI-rendelet”) (HL L 316., 2012.11.14., 1–11. o.)

Az 1024/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1055 rendelete (2020. július 15.) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról (HL L 249., 2020.7.31., 17–32. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 249., 2020.7.31., 49–65. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2212 végrehajtási határozata (2019. december 20.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egyes igazgatási együttműködési rendelkezéseknek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről (HL L 332., 2019.12.23., 159–162. o.)

A Bizottság (EU) 2019/1253 végrehajtási határozata (2019. július 22.) „az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben” című, 2001/470/EK tanácsi határozatban meghatározott igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről (HL L 195., 2019.7.23., 40–42. o.)

A Bizottság (EU) 2018/743 végrehajtási határozata (2018. május 16.) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről (HL L 123., 2018.5.18., 115–118. o.)

A Bizottság 2014/89/EU végrehajtási határozata (2014. február 14.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott igazgatási együttműködési kötelezettségnek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről (HL L 45., 2014.2.15., 36–39. o.)

utolsó frissítés 16.10.2020