A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/93/EU irányelv – a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja a gyermekek szexuális bántalmazással és kizsákmányolással szembeni védelme. Ennek elérése érdekében a következőket írja elő az uniós országok számára:

FŐBB PONTOK

Az elkövetőkkel szembeni bűnvádi eljárás megkönnyítése céljából az irányelv:

A gyermek áldozatok védelme érdekében az irányelv a következő szabályokat vezeti be:

A bűncselekmények megelőzése céljából az irányelv a következőket követeli meg:

Nyomon követés

Az Európai Bizottság 2016-ban két jelentést tett közzé. Az első jelentés az irányelv egészét, míg a második kifejezetten a gyermekpornográfiát tartalmazó és terjesztő weboldalak ellen bevezetett intézkedéseket (25. cikk) vizsgálta.

A gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetség

2012-ben egy ezzel kapcsolatos, ám különálló fejlesztés, az EU és az USA közös kezdeményezése keretében 54 ország csatlakozott az egész világról a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetséghez. A következőkre irányuló kulcsfontosságú szakpolitikai célok mellett vállaltak kötelezettséget:

A globális szövetség egyesült az Egyesült Királyság WeProtect kezdeményezésével, így jött létre a gyermekek online kizsákmányolásának felszámolását célzó WeProtect Világszövetség, amely 80 kormányzatot, 20 globális technológiai vállalatot és 24 vezető nemzetközi és nem kormányzati szervezetet fog össze a gyermekek online szexuális kizsákmányolásával szembeni védelem érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. december 17. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2013. december 18-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1–14. o.)

Helyesbítés

A 2011/93/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelvnek való megfelelés érdekében a tagállamok által meghozott szükséges intézkedések mértékének értékeléséről (COM(2016) 871 final, 2016.12.16.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelv 25. cikkében említett intézkedések végrehajtásának értékeléséről (COM(2016) 872 final, 2016.12.16.)

utolsó frissítés 28.03.2018