Az utas-nyilvántartások terrorizmus és súlyos bűncselekmények megelőzése érdekében történő felhasználásáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az (EU) 2016/681 irányelv az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Mik a PNR-adatok?

A PNR-adatok magukban foglalják a légitársaságok által a helyfoglalási és indulás-ellenőrzési rendszereikben tárolt foglalási információkat. Ezen összegyűjtött információk közé tartoznak:

Hatály

A légitársaságok kötelesek a tagállamok PIU-i részére megküldeni a PNR-adatokat az EU-ba be- vagy onnan kilépő járatokra vonatkozóan. Az is engedélyezett – de nem kötelező –, hogy a tagállamok bizonyos EU-n belüli járatokra vonatkozó PNR-adatokat is gyűjtsenek.

Az adatok kezelése

Az összegyűjtött adatok csak a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából kezelhetők. Az adatok kezelésére csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

Adattovábbítás és -csere

Adattárolás

PNR-adatok nem uniós országokba történő továbbítása

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A SZABÁLYOK?

Az irányelvet 2018. május 25-ig kellett átültetni a nemzeti jogba.

HÁTTÉR

A Bíróság a PNR-irányelv megfelelőségét az Európai Unió Alapjogi Chartája által garantált jogok fényében ellenőrzi, egyben bizonyos korlátokat is megállapít az (EU) 2016/681 irányelv alkalmazására nézve, és úgy ítélte, hogy a szóban forgó irányelv számos szabályát megszorítóan kell értelmezni (lásd a Bíróság ítéletét).

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) ) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (HL L 119., 2016.5.4., 132–149. o.).

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kereskedelmi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-Közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között (HL L 149, 2021.4.30., 10–2539. o.)

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának való továbbításáról (HL L 215, 2012.8.11., 5–14. o.).

Megállapodás az Európai Unió és Ausztrália között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról (HL L 186, 2012.7.14., 4–16. o.).

utolsó frissítés 28.09.2022