Az uniós országok közötti videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása az igazságügy terén

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Tanácsi ajánlások – bevált gyakorlatok az igazságügy terén szervezett határokon átnyúló videokonferenciákkal kapcsolatban

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁSOK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A videokonferencia előnyei:

Lehetséges fejlesztések

Az ajánlások ugyanakkor több olyan területet is kiemelnek, ahol a különböző uniós országok hatóságai közötti videokonferenciákon javítani lehetne. Idetartoznak többek között a következők:

Ajánlások

A következtetések számos lépés megtételére hívják fel az uniós országokat, amelyek többek között a következők:

Az e-jogi munkacsoportot (e-igazságügy) a Tanács a következő intézkedésekre kéri fel:

A Bizottságot pedig a következő intézkedésekre kéri fel:

HÁTTÉR

e-igazságügyi portál

JOGI AKTUS

A Tanács ajánlásai — „Az igazságügy területén a határokon átnyúló videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása és a legjobb gyakorlatok megosztása a tagállamokban és uniós szinten” (HL C 250., 2015.7.31., 1–5. o.)

utolsó frissítés 20.01.2016