Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Ez a rendelet létrehozza a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot. Az Alap célja, hogy hozzájáruljon a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez, valamint javítsa az EU közös bevándorlási és menekültügyi politikájának megvalósítását és fejlesztését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának négy fő célkitűzése van:

Az összes tagállam (kivéve Dánia, amely nem vesz részt ezen Alapban) nemzeti programot készít, amelyben felvázolják azon lépéseket, amelyeket a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapról szóló rendeletben rögzített célkitűzések érdekében meg kívánnak tenni.

A lépések közé tartoznak az alábbiak támogatására irányuló intézkedések:

Míg az Alap költségvetésének legnagyobb részét a nemzeti programokra fordítják, egy része uniós szintű fellépésekre (az ún. uniós intézkedésekre), sürgősségi segítségnyújtásra, az Európai Migrációs Hálózatra és technikai segítségnyújtásra kerül felhasználásra.

Egyedi intézkedések

A nemzeti programokra fordítandó összegeken túl a tagállamok további összeget is kaphatnak egyedi intézkedések végrehajtására. Ezen intézkedések (amelyek felsorolása a II. mellékletben található) esetében a követelmény, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással, és az Unió számára jelentős hozzáadott értéket hozzanak létre.

Az Unió áttelepítési programja

Minden tagállam jogosult továbbá kétévente áttelepített személyenként további 6000 EUR átalányösszegre, amely összeget 10 000 EUR-ra kell emelni a közös prioritások (mint például a regionális védelmi programok) vagy sérülékeny személyek csoportjai esetében.

Költségvetés

Az Alap végrehajtására fordítható pénzügyi keret a 2014-2020 közötti időszakban 3,137 milliárd EUR folyó árakon.

Az Alap végrehajtásának részletei az 514/2014/EU rendeletben olvashatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

516/2014/EU rendelet

2014.5.21.

-

HL L 150., 2014.5.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (Hivatalos Lap L 150., 2014.5.20.).

utolsó frissítés 03.08.2014