Az EU külső határai és a közös vízumpolitika pénzügyi támogatása: Belső Biztonsági Alap

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU rendelet

MI A RENDELET CÉLJA?

Az ISF határrendeletként ismert rendelet egy pénzügyi eszközt hoz létre, és meghatározza annak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó célkitűzéseit, költségvetését, valamint a támogatható intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárásokat.

Az eszköz általános célkitűzése az, hogy hozzájáruljon a magas szintű biztonság biztosításához az Unióban megkönnyítve a jogszerű utazást, a külső határok eredményes igazgatásán és a schengeni (22 uniós országot és négy társult országot – Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot magában foglaló határok nélküli térség) vízumok hatékony feldolgozásán keresztül.

FŐBB PONTOK

A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz célja a következők támogatása:

Az eszköz olyan intézkedésekhez nyújt finanszírozást, amelyek célja:

A támogatásra jogosult intézkedések többek között a következők:

Az alap végrehajtásával kiváltképp a 26 részt vevő uniós országot (valamennyi uniós ország, kivéve Írországot és az Egyesült Királyságot), valamint a négy társult országot (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) bízták meg. Az eszköz célkitűzéseinek kezelése révén a nemzeti programok határozzák meg a finanszírozási prioritásokat.

A források elosztása a külső határok típusával (tengeri, szárazföldi és nemzetközi repülőterek) összefüggő számos követelmény alapján – az utasforgalom, valamint a kockázatok és fenyegetések mértékének figyelembevételével – történik. A forrásokat a részt vevő uniós országok kihívásaival és igényeivel arányosan osztják el a nemzeti programok keretében meghatározott egyedi célkitűzések között.

A rendelet I. melléklete tartalmazza a részt vevő országok nemzeti programjainak alapját biztosító összegeket ismertető táblázatot. A végrehajtási időszakban ezek az összegek a 2018-ban folytatott félidős felülvizsgálat keretében a nemzeti programokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokat követően emelkedtek, különösen informatikai rendszerfejlesztés és az egyedi intézkedések végrehajtására irányultak.

Az eszköz egy részét központilag a Bizottság kezeli uniós intézkedések formájában, amelyek többek között sürgős és egyedi szükségletekhez nyújtanak támogatást veszélyhelyzet esetén (sürgősségi segítségnyújtás).

A szóban forgó eszközt a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló, az 513/2014/EU rendelet (az ISF-Rendőrség rendelet) által létrehozott eszköz egészíti ki.

Költségvetés

A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz céljából elkülönített kezdeti teljes összeg a 2014–2020 közötti időszakra folyó áron 2,76 milliárd EUR volt.

Végrehajtás

Az úgynevezett „horizontális rendelet” (514/2014/EU rendelet – lásd a vonatkozó összefoglalót) tartalmazza az eszköz végrehajtására vonatkozó főszabályokat és eljárásokat.

Az eszköz schengeni társult országokra történő kiterjesztése

Az EU és a négy schengeni társult ország közötti megállapodások tárgyalását követően a társult országok csatlakoztak a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközhöz.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143–167. o.)

Az 515/2014/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 93–111. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112–142. o.)

Svájci Államszövetség

A Tanács (EU) 2018/929 határozata (2018. június 25.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 165., 2018.7.2., 1–2. o.)

A Tanács (EU) 2018/404 határozata (2018. március 13.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 74., 2018.3.16., 1–2. o.)

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (HL L 165., 2018.7.2., 3–11. o.)

Izland

A Tanács (EU) 2018/948 határozata (2018. június 25.) az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 167., 2018.7.4., 1–2. o.)

A Tanács (EU) 2018/398 határozata (2017. június 12.) az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 72., 2018.3.15., 1–2. o.)

Megállapodás az Európai Unió és Izland között a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (HL L 72., 2018.3.15., 3–11. o.)

Norvég Királyság

A Tanács (EU) 2017/1249 határozata (2017. június 16.) az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 179., 2017.7.12., 1–2. o.)

A Tanács (EU) 2017/479 határozata (2016. december 8.) az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 75., 2017.3.21., 1–2. o.)

Megállapodás az Európai Unió és a Norvég Királyság között a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (HL L 75., 2017.3.21., 3–11. o.)

Tájékoztatás az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről (HL L 68., 2018.3.12., 1. o.)

Liechtensteini Hercegség

A Tanács (EU) 2017/657 határozata (2017. április 3.) az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 94., 2017.4.7., 1–2. o.)

A Tanács (EU) 2017/47 határozata (2016. november 8.) az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 7., 2017.1.12., 2–3. o.)

Megállapodás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség között a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (HL L 7., 2017.1.12., 4–13. o.)

utolsó frissítés 26.06.2019