Az uniós menekültpolitika: a kérelmek megvizsgálásáért felelős uniós ország

A 343/2003/EK tanácsi rendelet (Dublin II rendelet) helyébe lépő 604/2013/EU rendelet (Dublin III rendelet) annak az eldöntésére vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat határozza meg, hogy mely uniós ország felelős valamely menedékjogi kérelem megvizsgálásáért.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 343/2003/EK tanácsi rendelet (Dublin II rendelet) helyébe lépő 604/2013/EU rendelet (Dublin III rendelet) annak az eldöntésére vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat határozza meg, hogy mely uniós ország felelős valamely menedékjogi kérelem megvizsgálásáért.

MI A RENDELET CÉLJA?

A Dublin III rendelet határozza meg, hogy mely uniós ország felelős egy adott menedékjogi kérelem megvizsgálásáért. A kérelmezőknek megfelelőbb védelmet biztosít arra az időre, amíg jogállásukat megállapítják. Ezenkívül új rendszert hoz létre a nemzeti menekültügyi vagy befogadó rendszerekben felmerülő problémák korai azonosítására és e problémák alapvető okainak még azelőtt történő kezelésére, hogy azok teljesen kibontakozó válsággá fajulnának.

FŐBB PONTOK

A felelősség meghatározásának elve és feltételei

Ezek - fontossági sorrendben - többek között a következők:

Több garancia a kérelmezők számára

A rendelet több védelmi garanciát biztosít a kérelmezők számára, például a következőket:

Az új 2014-es javaslat annak az eldöntésére vonatkozó szabályokat határozza meg, hogy ki a felelős a kísérő nélküli kiskorúak kérelmeinek a megvizsgálásáért.

Őrizetbe vétel

Főszabály szerint kizárólag menedékjog kérésének jogalapján tilos őrizetbe venni a kérelmezőket. A rendelet azonban a kérelmező őrizetbe vételét írja elő abban az esetben, ha szökés veszélye áll fenn (pl. valamely másik uniós országba történő átadásuk esetén).

A korai előrejelzésre, a készültségre és a válságkezelésre vonatkozó mechanizmus

A Dublin III rendelet a korai előrejelzésre, a készültségre és a válságkezelésre vonatkozó mechanizmus bevezetése révén teszi hatékonyabbá a rendszert, amelynek célja a következő:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A 2014. január 1. óta alkalmazandó új rendelet a (hatályon kívül helyezett) 343/2003/EK tanácsi rendelet helyébe lép.

HÁTTÉR

Az EU már egy ideje munkálkodik egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításán. 2011 óta számos új dokumentumot fogadtak el a közös európai menekültügyi rendszer munkájának előmozdítása érdekében.

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el: A bizottság közleménye COVID-19: Iránymutatás a menekültügyi és a visszatérési eljárásokra vonatkozó uniós rendelkezések végrehajtásáról, valamint az áttelepítésről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

604/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 180., 2013.6.29., 31-59. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (Hivatalos Lap L 337.,2011.12.20., 9-26. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (Hivatalos Lap L 180., 2013.6.29., 60-95. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (Hivatalos Lap L 180., 2013.6.29., 96-116. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 180., 2013.6.29., 1-30. o.).

A Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (Hivatalos Lap L 222., 2003.9.5., 3-23. o.).

A Bizottság 118/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 39., 2014.2.8., 1-43. o.).

utolsó frissítés 25.05.2020