Éghajlatváltozás – az EU által megerősített párizsi megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2016/1841 határozat az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásról

Párizsi megállapodás

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az éghajlatváltozásra irányuló eddigi uniós fellépések

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás 2016. november 4 -én lépett hatályba és 2020-tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

A megállapodás megerősíti az éghajlatváltozásra adott globális választ azáltal, hogy a jelenlegi szakpolitikákat a század végéig az éghajlat-semlegesség irányába tereli.

Az 1997. évi Kiotói Jegyzőkönyv helyébe lépő párizsi megállapodást 2015 decemberében 195 ország fogadta el.

További információk

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 282., 2016.10.19., 1–3. o.)

Párizsi megállapodás (HL L 282., 2016.10.19., 4–18. o.)

utolsó frissítés 04.11.2016