A közepes tüzelőberendezésekből származó levegőszennyezettség

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2015/2193/EU irányelv a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a közepes tüzelőberendezésekből* származó kén-dioxid (SO2), nitrogén-oxidok (NOx) és por (részecskék) levegőbe történő bocsátására, valamint az e berendezésekből származó szénmonoxid-kibocsátások nyomon követésére vonatkozó szabályokat határoz meg.

A cél az emberi egészséget és a környezetet érő károsodások csökkentése.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2015. december 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2017. december 19 -ig kell átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A jogszabály kitölti azt a szabályozási hézagot, amely az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó nagy (50 MW feletti teljesítményű) tüzelőberendezések és a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya alá tartozó – a melegítőberendezésekhez és kazánokhoz hasonló – kisebb berendezések között állt fenn.

A közepes tüzelőberendezéseknek számos felhasználási célja van (villamosenergia-termelés, lakások/lakóházak fűtése és hűtése, hő, illetve gőz termelése ipari folyamatokhoz stb.).

KULCSFOGALOM

* Közepes tüzelőberendezés: tüzelőanyagot égető és a keletkező hőt felhasználó berendezés, amelynek névleges bemenő hőteljesítménye a használt tüzelőanyagtól függetlenül legalább 1 MW, de kevesebb, mint 50 MW.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2193/EU irányelve (2015. november 25.) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 313., 2015.11.28., 1–19. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.)

A 2010/75/EU irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.03.2016