A 2050-ig megvalósítandó alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2011) 112 végleges) — Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A bizottsági elemzés azt sugallja, hogy az általános cél elérésének leginkább költséghatékony módja a hazai kibocsátásoknak az 1990-es szintekhez viszonyítva 40%-kal történő csökkentése 2030-ra, illetve 60%-kal történő csökkentése 2040-re.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításában minden ágazatnak részt kell vennie, a 2050-ig szóló ütemterv pedig a következőképpen határozza meg a különböző ágazatok közreműködését:

E célok eléréséhez nagy léptékű köz- és magánberuházások lesznek szükségesek az elkövetkezendő négy évtizedben. A közlemény becslései szerint az egész EU-ra vetítve ez évi 270 milliárd EUR értékű, az EU GDP-jének 1,5%-át kitevő további beruházást jelentene.

Az éghajlatváltozás kezelése és az erőforrások hatékonyabb felhasználása mellett megjelenő potenciális előnyök ugyanakkor mérhetetlenek. Az intézkedéscsomag révén:

HÁTTÉR

Annak érdekében, hogy bolygónkon a hőmérséklet-növekedés 2 oC alatt maradjon – ami a nemzetközi szinten elfogadott célérték a globális felmelegedés katasztrofális következményeit megelőzendő –, az EU célja, hogy az üvegházhatásúgáz(ÜHG)-kibocsátásokat az 1990-es szintekhez képest 80–95%-kal csökkentse.

További információk az alábbi oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve (COM(2011) 112 végleges, 2011.3.8.)

utolsó frissítés 03.08.2016