A műholdas megfigyelésre irányuló európai program (Kopernikusz-program): éghajlati szempontok

A Kopernikusz egy polgári program, amely műholdas technológiát alkalmaz a Föld megfigyelése céljából. Megbízható és naprakész információkat nyújt környezetünk állapotáról a légkörben, az óceánokban és a szárazföldön bekövetkező változások rendszeres időközönként végzett nyomon követése révén. Az adatok felbecsülhetetlen értékűek az éghajlatváltozás kezelése, valamint az emberi egészséghez és turizmushoz hasonló szerteágazó ágazatok tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet jogi keretet biztosít a Kopernikusz-program számára a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, megállapítva a működési szabályokat és a legfőbb célkitűzéseket. A hat konkrét célra irányuló Kopernikusz-szolgáltatások egyike az éghajlatváltozás megfigyelése. A fennmaradó szolgáltatások a következők: szárazföld-, tengerikörnyezet-, és légkörmegfigyelés, katasztrófaelhárítás és biztonsági szolgáltatás.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2014. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

A Kopernikusz által nyújtott adatokat szakpolitikai döntéshozók és hatóságok használják fel azzal a céllal, hogy fejlesszék a környezetvédelmi jogszabályokat és politikákat, továbbá képesek legyenek reagálni a természeti katasztrófákra és a humanitárius válságokra. Az eredmények díjmentesen hozzáférhetőek, ami megnyitja az európai vállalatok - különösen a kkv-k - számára a kapukat az üzleti lehetőségek előtt.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

377/2014/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 122., 2014.4.24., 44-66. o.

utolsó frissítés 23.04.2015