Az emberek okozta (fluortartalmú) üvegházhatású gázok csökkentése

A rendelet az éghajlatváltozás enyhítésére és a környezet védelmére irányul a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) kibocsátásának csökkentése révén. Célja, hogy 2030-ig a jelenlegi szintekhez képest kétharmadával csökkentse az F-gázok kibocsátását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet az éghajlatváltozás enyhítésére és a környezet védelmére irányul a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) kibocsátásának csökkentése révén. Célja, hogy 2030-ig a jelenlegi szintekhez képest kétharmadával csökkentse az F-gázok kibocsátását.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az F-gázok tárolására, felhasználására, visszanyerésére és ártalmatlanítására vonatkozóan állapít meg szabályokat. Tiltja bizonyos F-gázokat tartalmazó termékek értékesítését.

Hatálya alá tartoznak a fluorozott szénhidrogének (HFC-k)*, perfluor-karbonok (PFC-k)* és a kén-hexafluoridok (SF6)*.

A HFC-k éghajlatra gyakorolt hatására teljes éves korlátot állapít meg. Ez a korlát 2015 és 2030 között fokozatosan csökkenni fog.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következő kötelezettségeket határozza meg:

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést tesz a rendelet hatásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2015. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

Az F-gázok olyan ember által létrehozott üvegházhatású gázok, amelyek a szén-dioxid globális felmelegedésre gyakorolt hatásának 23 000-szeresét is elérhetik. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2%-át teszik ki. Az F-gázok gyakran helyettesíthetők sokkal inkább éghajlatkímélő alternatívákkal.

KULCSFOGALMAK

* A HFC-ket hűtőközegekként, tisztító oldószerekként és habosítóanyagokként (például tűzoltókészülékekhez) használják.

* A PFC-ket félvezetők gyártásához tisztító oldószerekként és habosítóanyagokként használják.

* A kén-hexafluoridokat nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekben és magnézium előállításához használják.

További információkért látogasson el az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságának honlapjára.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

517/2014/EU rendelet

2014.6.9.

-

HL L 150., 2014.5.20., 195-230. o.

utolsó frissítés 23.07.2015