Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség kezelésének új uniós megközelítése

Az Európai Unió országaiban évente mintegy 200 000 vállalkozás megy tönkre és 1,7 millió ember veszíti el a munkáját. Az új ajánlás a gazdaságilag életképes vállalkozások megelőző szerkezetátalakítása felé jelent elmozdulást, aminek célja, hogy a vállalkozások működőképesek tudjanak maradni és meg tudják védeni a munkahelyeket, ugyanakkor a hitelezők több beruházása térüljön meg. További célja annak biztosítása, hogy a fizetésképtelen vállalkozók kapjanak egy második esélyt.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2014. március 12-i 2014/135/EU ajánlása az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai hozzáállás a vállalkozások fizetésképtelenségéhez folyamatosan változik, a határokon átnyúló fizetésképtelenségre vonatkozó hatályos európai uniós jogszabályok reformja pedig már elindult. Az új európai bizottsági ajánlás célja azonban a nemzeti fizetésképtelenségi szabályok közös keretének kialakítása.

A keret a következőket tenné lehetővé az adósok számára:

A szerkezetátalakítási eljárás célja, hogy gyors és alacsony költségű legyen, valamint hogy a lehető legtöbb lépésre bírósági eljárás nélkül kerülhessen sor. Közvetítő vagy felügyelő rendelhető ki az adós és a hitelezők közötti tárgyalások során való segítségnyújtásra.

Második esély

Annak meggyőző bizonyítékai, hogy azok a tisztességes vállalkozók, akik a csődhelyzetet követően kapnak egy második esélyt, sikeresebbek következő vállalkozásukban, arról győzték meg a Bizottságot, hogy csődhelyzetet követően a vállalkozók teljes újrakezdésének lehetővé tételére tegyen javaslatot.

A vállalkozók a csődeljárás megindítására irányuló bírósági határozattól vagy bármely visszafizetési terv kezdeti dátumától számítva három éven belülteljes mértékben mentesülnének adósságaik alól .

Az ajánlás mindazonáltal elismeri, hogy a teljes mentesítés nem minden esetben megfelelő, és az uniós országok szigorúbb jogszabályokat léptethetnek életbe a tisztességtelenül eljáró vállalkozók, illetve a hitelezőikkel szemben fennálló jogi kötelezettségeiket nem teljesítő személyek visszatartása érdekében.

Az olyan nemzeti jogszabályokat is engedélyeznék, amelyek célja a vállalkozó és családja megélhetésének annak révén történő biztosítása, hogy bizonyos eszközök megtartását megengedik a vállalkozónak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/135/EU ajánlás

2014.4.3.

-

HL L 74., 2014.3.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új európai megközelítés [COM(2012) 742 final, 2012. december 12. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez [COM(2012) 744 final, 2012. december 12. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 28.07.2014